ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตยกระดับคัดกรองคนจาก 76 จังหวัด เข้าภูเก็ตต้องฉีดวัคซีนครบโดส+ผลตรวจโควิด

ภูเก็ตยกระดับคัดกรองคนจาก 76 จังหวัด เข้าภูเก็ตต้องฉีดวัคซีนครบโดส+ผลตรวจโควิด

19 กรกฎาคม 2021
822   0

ภูเก็ตยกระดับเพิ่มมาตรการเข้มคัดกรอง บุคคล เข้าพื้นที่จากทุกจังหวัด ต้องฉีดวัคซีนครบโดส และ ตรวจหาเชื้อ covid19 ส่วนคนภูเก็ตต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง ห้ามบุคคลและยานพาหนะทุกประเภท เข้าจังหวัดภูเก็ตผ่านด่านทางบกท่าฉัตรไชย ระหว่างเวลา 23:00 – 04:00 น.ของวันรุ่งขึ้น

เมื่อเวลา 18.30 น วันที่ 18 ก.ค.64 นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าว มาตรการ การยกระดับ เข้มคัดกรอง บุคคล เข้าพื้นที่ และ มาตรการปิดสถานที่ ฯ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 มีผลตั้งแต่ 20 ก.ค.64 เป็นต้นไป โดยมีมาตรการที่จะมีการยกระดับเพิ่มเติมที่สำคัญ มีดังนี้

 

 

 

 

1.ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 13 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดจำนวน 53 จังหวัดและพื้นที่ควบคุม จำนวน 10 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 76 จังหวัด การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค covid 19 ชนิดชิโนแวค ,ชิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม หรือได้รับวัคซีนชนิด astrazeneca ,ไฟเซอร์, moderna ,Johnson & Johnson จำนวน 1 เข็มมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรค covid 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน และต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ covid19 ด้วยวิธีการ rt-pcr หรือวิธีการ Antigen test ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ ยกเว้นเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีน และ เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ให้มีการตรวจหาเชื้อ covid19 ด้วยวิธีการ rt-pcr หรือวิธีการ Antigen test ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับการตรวจ ส่วนคนภูเก็ตต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง

2.ห้ามบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ตผ่านด่านทางบกท่าฉัตรไชย ระหว่างเวลา 23:00 – 04:00 น.ของวันรุ่งขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

3.ห้ามไม่ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่นพนักงานราชการ ลูกจ้างส่วนราชการ เดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยกเว้นมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและต้องได้รับอนุญาต จากผู้บังคับบัญชา

4.ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลซึ่งมีจำนวนรวมกันมากกว่า 150 คน

5.ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ไม่ได้ประกอบกิจการเป็นสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ภายในเวลาที่กำหนดโดยให้มีการจำหน่ายและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านได้ไม่เกินเวลา 21:00 น.

6.ร้านสะดวกซื้อ Supermarket ให้เปิดดำเนินการได้ เปิดตั้งแต่เวลา 04:00-23:00 น.ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป