ข่าวภูเก็ต » ภาคเอกชนภูเก็ต เปิดบ้าน ร่วมหาคำตอบ “อดีต… ปัจจุบัน… อนาคต Phuket Sandbox จะเป็นอย่างไร ? “

ภาคเอกชนภูเก็ต เปิดบ้าน ร่วมหาคำตอบ “อดีต… ปัจจุบัน… อนาคต Phuket Sandbox จะเป็นอย่างไร ? “

17 กรกฎาคม 2021
1144   0

ภาคเอกชนภูเก็ต เปิดบ้าน ร่วมหาคำตอบ “อดีต… ปัจจุบัน… อนาคต Phuket Sandbox จะเป็นอย่างไร ? “

 

 

วันที่ 15 ก.ค.64 เวลา 17.00 น. ที่ห้องสตูดิโอบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) เปิดบ้านจัด สานเสวนา ร่วมหาคำตอบ ” อดีต…ปัจจุบัน…อนาคต Phuket Sandbox กระบะทรายของคนภูเก็ตจะเป็นอย่างไร..? “สำหรับผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานภูเก็ต นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

นายนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด หรือ PKCD กล่าวว่า วันนี้ ทางบริษัทฯได้เปิดบ้าน จัดเสวนา ” อดีต ปัจจุบัน อนาคตภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ กระบะทรายของคนภูเก็ตเป็นอย่างไร?” โดยเชิญภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมสนทนาพูดคุยค้นหาคำตอบ วางแผนเพื่ออนาคตของภูเก็ต sandbox จะเป็นอย่างไร เพราะการแพร่ระบาดของ covid-19 เป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตความร่วมมือของคนภูเก็ตสำหรับภูเก็ตแซนบ๊อกจึงเกิดขึ้น ความร่วมมือร่วมใจมาเป็นอาสาสมัครโดยไม่มีค่าจ้างใด ๆ มีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการให้ภูเก็ตมีภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งตนยอมรับว่าเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตผูกกับการท่องเที่ยวดังนั้นเมื่อภูเก็ตแซนด์บอกซ์เกิดขึ้นทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่กับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร ห้องพัก ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจรถตู้ รถบัส ร้านขายของฝาก ลงไปถึงร้านสตรีทฟู้ด ที่สุดแล้วเชื่อว่าทุกคนได้ประโยชน์ แต่อาจจะไม่ได้ทันทีทันใด คงต้องใช้ระยะเวลา 3-6 เดือนกว่าที่ประโยชน์เหล่านั้นจะส่งผลอย่างเป็นรูปธรรม

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ คือ การนำแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เกิดจาก ความร่วมมือของหลายภาคส่วน รวมตัวกัน เพื่อวางแผน กำหนดทิศทาง การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในระยะสั้นและระยะยาว ว่าจะเดินต่ออย่างไร หลังจากที่ต้องประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของ covid 19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของฝาก ธุรกิจรถบัส รถตู้ ต้องปิดกิจการ คนจำนวนมากตกงาน เศรษฐกิจซบเซา คนถูกเลิกจ้าง ต้องเดินทางกลับบ้านเกิดส่งผลกระทบครั้งยิ่งใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตที่เคยทำรายได้ปีละกว่า 4 แสนล้านบาท มีนักท่องเที่ยวเข้ามาปีละไม่ต่ำกว่า 14 ล้านคน แนวคิดภูเก็ต sandbox จึงเกิดขึ้น โดยที่ผ่านมาต้องเตรียมข้อมูลเตรียมจัดการหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ให้คนภูเก็ตได้เข้าถึงการฉีดวัคซีนให้ได้มากกว่า70% ที่จะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19ได้ระดับหนึ่งและจะเป็นมาตรการที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเข้ามาภูเก็ตได้ อย่างไรก็ตามทุกคนยังต้องรักษามาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ covid 19 DMHTTA ของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อจะได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจภูเก็ตควบคู่ไปกับการป้องกันโรค covid-19 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ด้านนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต บอกว่าการทำงานของภูเก็ต sandbox ที่เกิดขึ้นมาได้ไม่ใช่แค่ภาครัฐ ภาคเอกชน แต่เป็นการทำงานของทุกภาคส่วน และทุกหน่วยงานร่วมมือกันและลงมือทำให้ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เกิดขึ้นได้จริงและเป็นจังหวัดนำร่องเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดอื่น ๆ ในการเผชิญกับวิกฤติ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนชาวภูเก็ตทุกท่านที่เข้าใจสถานการณ์และพร้อมให้ความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด 19 จนมาถึงวันนี้ได้เริ่มฟื้นฟูเศรษฐกิจภูเก็ตให้กลับมาเหมือนเดิมและสิ่งแรกที่ทุกคนในจังหวัดภูเก็ตได้คือ ภูเก็ตเป็นเมืองปลอดภัย เมืองที่คนส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันสำหรับคนไทยเชื่อมั่นว่าภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ จะผ่านไปได้ด้วยดี จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศในวงกว้างและหากภูเก็ตสามารถทำได้สำเร็จก็จะต่อยอดขยายไปอีกหลาย ๆ จังหวัดและสิ่งที่ภูเก็ตอยากเห็นคือกำลังใจในการผลักดันให้ภูเก็ตทำได้สำเร็จเพื่อจะทำให้ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์เป็นความหวังของชาติ

ขณะที่นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า ททท. ได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาได้ผลักดันนโยบายการเร่งออกหนังสือรับรองการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งในช่วงแรก ติดขัด เรื่องกฎระเบียบขั้นตอนต่างๆ จนถึงขณะนี้ ได้ลดขั้นตอน ลดข้อติดขัดต่าง ๆ ไปได้และตัวเลข ในวันที่ 14 กรกฎาคม 64 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาภูเก็ต ผ่านโครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ แล้ว 5,437 คน เฉลี่ยแต่ละวันจะมีผู้โดยสารเข้ามาประมาณ 300-400 คน นักท่องเที่ยวที่เข้ามามากที่สุดอันดับ 1 ได้แก่ อเมริกา อิสราเอล เยอรมัน สำหรับเป้าหมายตัวเลขนักท่องเที่ยวระยะเวลา 3 เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2564 คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวกว่า 100,000 คน สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ 8,900. ล้านบาท ปัจจุบันมีการจองห้องพักเข้ามาแล้ว 18 ,000 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าตัวเลขที่ทางสำนักงาน ททท. คาดการณ์ไว้โดยในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึงนี้เชื่อว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย เฉลี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามามีการใช้จ่ายประมาณ 40,000 บาท ต่อ คน และพักค้างคืนเฉลี่ย 11 คืน

ผอ.ททท. สำนักงานภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากที่ภูเก็ต ปิด การรับนักท่องเที่ยวมากว่า 15 เดือน วันนี้ถือเป็นความหวังใหม่ของภูเก็ต จึงอยากให้คนภูเก็ตรักษามาตรฐานการรับนักท่องเที่ยว ด้วนการเป็นเจ้าบ้านที่ดี สมกับที่ภูเก็ตเป็นหนึ่งในจุดหมายที่นักท่องเที่ยวฝันว่าจะต้องมาสักครั้งในชีวิต เพราะภูเก็ตมีเสน่ห์ มีความสวยงาม มีอัตลักษณ์ มีวิถีชีวิตและ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามที่ทุกคนต้องการมาสัมผัสด้วยตนเอง

ด้านนายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า มาตรการป้องกัน กำกับ ควบคุมการแพร่ระบาดของ covid 19 เป็นไปอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องทั้งการคัดกรอง เฝ้าระวัง ตรวจและรักษา โดยขณะนี้คนภูเก็ตได้รับการฉีดวัคซีน กว่า 70% มีการคัดกรองอย่างเคร่งครัด มาตราการเข้าจังหวัดภูเก็ต ตั้วแต่วันที่15กค.64เป็นต้นไป โดยคัดกรองคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องมีการยืนยัน ผลตรวจ covid19 และการฉีดวัคซีนครบโดส ตามมาตรการที่จังหวัดภูเก็ตกำหนดเพื่อป้องกันการ แพร่กระจายเชื้อเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนอกจากนี้ ทางทีมสาธารณสุขได้สุ่มตรวจสถานที่เสี่ยงภายในจังหวัดให้ได้มากที่สุด เพื่อลดการแพร่ระบาดภายใน จึงขอฝากย้ำกับทุกคนว่าการได้รับวัคซีนนั้นไม่ได้เป็นการการันตีว่าจะไม่ได้รับเชื้อโควิด 19 แต่เป็นการลดความรุนแรงหากติดเชื้อ สิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องปฏิบัติคือการดำเนินการ สามารถจัดการของกรมควบคุมโรคป้องกันตนเองสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆไม่ไปอยู่ในที่ชุมชนแออัดและไม่ควรมีการจัดกิจกรรมกลุ่มทางสังคม

ด้านนายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล กล่าวว่า ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้พัฒนาแพลตฟอร์มกลางต่างๆสำหรับภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ ตั้งแต่ในช่วงของการเริ่มฉีดวัคซีน ภายใต้ชื่อ “ภูเก็ตต้องชนะ” เป็นระบบการเปิดรับจองคิวการฉีดวัคซีนของจังหวัดภูเก็ตโดยในช่วงของการเปิดรับผู้โดยสารรอบแรก ทางสำนักงานฯ ได้วางแผนออกแบบพัฒนาระบบยืนยันตัวตนและการจองห้องพักที่ชื่อ ระบบ SHABA ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการยืนยันการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวหากมีการชำระเงิน และมีที่พักถูกต้องตามเงื่อนไขของการเข้าจังหวัดหรือไม่ นอกจากนี้ ยังได้นำเทคโนโลยีหมอชนะ มาต่อยอดและปรับใช้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใน ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ซึ่งจะมีการปรับความเสี่ยงของผู้ที่เข้ามาในโครงการ ให้เป็นผู้มีความเสี่ยง(สีเหลือง) และเมื่ออาศัยอยู่ครบ 14 คืน ระบบจะทำการเปลี่ยนเป็นผู้ที่มความเสียงต่ำ (สีเขียว) ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตเองเป็นจังหวัดแรกที่ได้ปรับใช้ App หมอชนะ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของจังหวัด โดยที่ผ่านมากรณีผู้เดินทางภายใต้เงื่อนไขภูเก็ตแซนบ๊อกซ์ ติดเชื้อ covid Application จะมีการแจ้งเตือนไปยังกลุ่มผู้เสี่ยงสูงเพื่อให้เข้ารับการกักตัว หรือ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาธารณสุขต่อไป

นายประชา กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้รับการประสานจากจังหวัด กระบี่ พังงา ถึงความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีที่มีการใช้งานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปปรับใช้ในจังหวัดอื่นๆเพื่อรองรับการเปิดจังหวัดต่อไปแม้ว่าวันนี้ภูเก็ตแซนด์บอกซ์ จะเปิดตัวมาแล้วกว่า 15 วันทางทีมพัฒนาแพลตฟอร์ม ก็ยังมีการปรับปรุงเครื่องมือต่างๆเพื่อช่วยในการควบคุมติดตามนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ปฏิบัติตามกฎและลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อให้ได้มากที่สุด