ข่าวภูเก็ต » ม.ราชภัฏภูเก็ต ไฟเขียวให้ ทต.รัษฎา วางท่อระบายน้ำผ่านพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ

ม.ราชภัฏภูเก็ต ไฟเขียวให้ ทต.รัษฎา วางท่อระบายน้ำผ่านพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ

16 กรกฎาคม 2021
1244   0

ม.ราชภัฏภูเก็ต ไฟเขียวให้ ทต.รัษฎา วางท่อระบายน้ำผ่านพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ ลงสู่คลองบางใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ต.รัษฎาอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) โครงการวางท่อระบายน้ำ ตำบลรัษฎา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และเทศบาลตำบลรัษฎา โดยนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมตรีตำบลรัษฎา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

 

 

 

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลง(MOA) เกิดจากขึ้นสภาพปัญหาน้ำท่วมขัง ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและเทศบาลตำบลรัษฎา มีความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ในฐานะที่ทั้งสององค์กรมีภารกิจในการให้บริการแก่ท้องถิ่น ด้วยวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกัน จึงได้มีการหารือเพื่อแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ อำนวยความสะดวก และร่วมวางแผนการดำเนินโครงการวางท่อระบายน้ำมาอย่างต่อเนื่อง

ภายหลังจากที่ได้จัดทำแนวทางการดำเนินโครงการที่เหมาะสม มหาวิทยาลัยได้มอบพื้นที่เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ สำหรับใช้ในการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยผ่านลงสู่คลองบางใหญ่ เพื่อให้เทศบาลตำบลรัษฎาใช้ระบบดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนในพื้นที่ และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในด้านการจัดการน้ำ นำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวตำบลรัษฎา

 

 

 

 

ด้านนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา กล่าวว่า เขตพื้นที่ตำบลรัษฎาได้ประสบปัญหาน้ำท่วมขังและปัญหาน้ำเสียที่ส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อประชาชน โดยเฉพาะหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 จากสภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ คล้ายแอ่งกระทะล้อมรอบด้วยเขาต่างๆ ทำให้ทุกครั้งที่มีฝนตกหนักจะเป็นพื้นที่รับน้ำ เป็นเหตุทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้งประกอบกับปัญหาน้ำเสียโดยเทศบาลตำบลรัษฎา ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ตนจึงหาแนวทางแก้ไขปัญหา และหาทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อน จึงได้จัดทำโครงการแนวทางแก้ไขปัญหาระบายน้ำ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ต.รัษฎา

 

 

 

 

โดยพื้นที่ความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลรัษฎากับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เริ่มต้นบริเวณแนวเขตหมู่บ้านพร้อมพันธุ์ จนถึงแนวเขตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ในส่วนนี้เทศบาลฯ ดำเนินการวางท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 เมตร จำนวน 2 แถว ความยาวประมาณ 400 เมตร งบประมาณ 40 ล้านบาท โดยเป็นการวางท่อขนานไปตามแนวกำแพงผ่านที่ดินมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อระบายน้ำออกสู่คลองบางใหญ่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตอย่างดียิ่งในการให้เทศบาลตำบลรัษฎาใช้พื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน

“เทศบาลตำบลรัษฎา ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ใช้พื้นที่ระบายน้ำผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น เป็นอย่างดียิ่ง” นายนครินทร์ กล่าว