ข่าว COVID-19 » สตูลพบผู้ป่วยโควิดอีก 14 ราย

สตูลพบผู้ป่วยโควิดอีก 14 ราย

14 กรกฎาคม 2021
722   0

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2564 สถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ของ จังหวัดสตูล มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก 14 รายแยกเป็นผู้ชาย 8 ราย อายุระหว่าง 4 – 33 ปี และเป็นผู้หญิง 6 ราย อายุระหว่าง 1 – 34 ปี ผู้ป่วยทั้ง 14 ราย เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่สัมผัสผู้ป่วย และเป็นผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และ 14 รายดังกล่าว อยู่ อ.เมืองสตูล 10 ราย ชาย 7 ราย อายุระหว่าง 4 – 33 ปี บ้านอยู่ที่ ตำบลพิมาน ที่ตำบลบ้านควน และที่ตำบลควนขัน (ตามลำดับ) เป็นผู้หญิง 3 ราย อายุระหว่าง 1 – 34 ปี อยู่ที่ตำบลบ้านควน เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่สัมผัสผู้ป่วยรายเก่า ที่ อ.ท่าแพ 3 ราย ผู้ชาย 1 ราย อายุ 32 ปี อยู่กรุงเทพฯ และผู้หญิง 2 ราย อายุ 13 ปี และ อายุ 16 ปี อยู่ที่ตำบลสาคร เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่สัมผัสผู้ป่วย และเป็นผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ส่วนที่ อ.ละงู 1 ราย ผู้หญิง อายุ 22 ปี เป็นผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

ทีมสืบสวนสอบสวนโรคได้ค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดและผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยทั้ง 14 รายดังกล่าวนั้น ในเบื้องต้น พบว่า มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงถึง 20 คน จึงได้กักตัวที่บ้านที่มีความพร้อม (HQ) เอาไวทั้งหมดแล้ว พร้อมทั้งค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่มเติมต่อไป

ทั้งนี้มีรายงานว่า ที่ผ่านมา นั้น ผู้ป่วยส่วนใหญ่ในจังหวัดสตูล นั้น พบว่า มีการติดเชื้อภายในครอบครัว และจากคนใกล้ชิด ดังนั้น จึงขอเน้นย้ำในเรื่องการมีสุขอนามัยในครอบครัวและทำความสะอาดฆ่าเชื้อจุดสัมผัสในบ้านเป็นประจำ ถ้าหากมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัวแนะนำให้แยกกักเดี่ยว แยกห้องน้ำ ไม่กินอาการน้ำร่วมกัน ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน จัดสิ่งแวดล้อมของบ้านที่พักให้เปิดกว้างโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก และทุกคนภายในบ้านต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา ส่วนผู้ป่วยที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนั้น ขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นกลัวเพราะทางสำนักงานสาธารณสุขฯได้มีกระบวนการดูแล ควบคุมผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างมีระบบอย่างเข้มข้น

สำหรับการรับผู้ป่วยชาวสตูลที่อยู่ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ต้องการกลับมาบ้านรับการรักษาที่สตูล ติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงาน “คนสตูลไม่ทิ้งกัน”หรือโทรศัพท์ 0-7472-3375 ศูนย์บริการส่งต่อโรงพยาบาลสตูล