ข่าว COVID-19 » โควิดสตูลพบอีก 9 ราย

โควิดสตูลพบอีก 9 ราย

12 กรกฎาคม 2021
780   0

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2564 สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของ จ.สตูลพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก 9 ราย แยกเป็นผู้ชาย 3 ราย และผู้หญิง 6 รายอยู่ในพื้นที่ อ.เมืองสตูล 1 ราย อายุ 37 ปีอยู่ตำบลคลองขุด อาชีพขับรถให้ญาติที่ทำธุระกิจส่วนตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2564 ได้กลับไปบ้านที่สตูลถึงบ้านแยกห้องพักที่บ้าน แต่ได้รับแจ้งว่า เพื่อนร่วมงานติดเชื้อโควิด-19 จึงไปตรวจที่โรงพยาบาลสตูล พบว่า ติดเชื้อโควิด-19

ส่วนที่ อ.ควนกาหลง พบ ผู้ชายติดเชื้อโควิด 3 ราย เป็นผู้ชาย อายุ 16 ปี อาชีพนักศึกษาและผู้หญิง อายุ 9 ปี นักเรียน และผู้หญิง อายุ 44 ปี อาชีพทำสวน ทั้งหมด อยู่หมู่ 4 ต.ทุ่งนุ้ย และทั้ง 3 รายดังกล่าว เป็นครอบครัวเดียวกัน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้เป็นบิดา และ จากสามี  ส่วนที่ อ.ละงู นั้น พบผู้ป่วยโควิด 5 ราย อยู่ที่หมู่ 15 ต.ละงู แยกเป็นผู้หญิง อายุ 45 ปีอาชีพแม่บ้าน อายุ 50 ปี อาชีพแม่บ้าน อายุ 20 ปีอาชีพเป็นนักศึกษา และ ผู้ชาย อายุ 22 ปี อาชีพรับจ้าง ทั้ง 4 รายดังกล่าว เป็นพ่อ-แม่-และพี่สาว กัน เป็นกลุ่มผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยก่อนหน้านี้ที่เป็นสามีของผู้ติดเชื้อทีมีอายุ 45 ปี และอีก 1 ราย เป็นผู้หญิง อายุ 37 ปีอาชีพแม่บ้านพักอาศัยอยู่บ้านพักสถานีตำรวจภูธรละงู ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ป่วยก่อนหน้านี้

สำหรับการติดตามสืบสวนสอบสวน และหาผู้สัมผัสร่วมบ้าน ของ ผู้ป่วย ทั้ง 9 รายดังกล่าว นั้น ในเบื้องต้น พบว่า มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมากถึง 68 ราย และได้กักตัวใน LQ จำนวน 60 คน และกักตัวที่บ้านที่มีความพร้อม HQ จำนวน 8 ราย  ทั้งนี้ทั้ง 68 รายดังกล่าว นั้น ไดจัดระบบติดตามตลอดระยะช่วงเวลาเฝ้าสังเกตอาการกลุ่มเสี่ยงทุกคนจนครบ 14 วัน อย่างไรก็ตาม จังหวัดสตูลขณะนี้มีผู้ป่วยโควิดสะสม รวมทั้งสิ้น  232 ราย