ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตยกกระดับเข้มคัดกรองบุคคลจากพื้นที่สีแดงเข้มและสีแดง 34 จังหวัด

ภูเก็ตยกกระดับเข้มคัดกรองบุคคลจากพื้นที่สีแดงเข้มและสีแดง 34 จังหวัด

12 กรกฎาคม 2021
465   0

จังหวัดภูเก็ต คุมเข้มตรวจคัดกรองบุคคลเข้าจังหวัด พร้อมยกระดับเข้มบุคคลที่มาจากพื้นที่สีแดงเข้มและสีแดง 34 จังหวัด หากไม่ปฏิบัติตามไม่ให้เข้าพื้นที่เด็ดขาด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนเตรียมตัวตั้งแต่ต้นทาง มาถึงด่านไม่พร้อมไม่อนุโลมส่งกลับทันที

 

 

 

 

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจท่าฉัตรไชย เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจทุกฝ่าย ยังคงปฏิบัติการเข้มในการคัดกรองคนเข้าจังหวัด ซึ่งผู้ที่ผ่านเข้าภูเก็ตได้ต้องได้รับวัคซีนครบโดสตามมาตรฐานวัคซีน หากเป็น AstraZeneca 1 เข็ม ต้องฉีดมาแล้วอย่างน้อย 14 วัน หรือมีผลตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ไม่เกิน 7 วัน หรือเป็นผู้รักษาหายจากโรคโควิดมาแล้วไม่เกิน 90 วัน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีประชาชนส่วนหนึ่งที่ไม่มีเอกสารตามข้อกำหนด ทั้งที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารประจำทาง เจ้าหน้าที่ด่านตรวจไม่อนุญาตให้เข้าจังหวัด โดยต้องเดินทางกลับจังหวัดต้นทาง ในส่วนของผู้ที่เดินทางมากับรถโดยสารประจำทาง บริษัทรถจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหารถในการเดินทางกลับให้กับผู้โดยสาร และตั้งแต่วันที่ 15 – 31 กรกฎาคม นี้ จังหวัดภูเก็ตได้ยกระดับเข้มผู้ที่เดินทางจาก 34 จังหวัด สีแดงเข้มและสีแดง โดยผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนครบโดส และต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 7 วัน เพื่อยกระดับการป้องกันการนำเชื้อเข้ามาในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม จังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตทุกคน ต้องเตรียมตัวก่อนการเดินทาง โดยต้องตรวจหาเชื้อมาจากจังหวัดต้นทาง เพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่าน หากไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ประจำด่าน จะไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตโดยเด็ดขาด พร้อมกันนี้ ทุกคนต้องโหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งตลอดระยะเวลาที่อยู่ในภูเก็ต ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต