แวดวง อบจ. » รองนายก อบจ.ภูเก็ต นำเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศฯ บริเวณสะพานเกาะสิเหร่

รองนายก อบจ.ภูเก็ต นำเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศฯ บริเวณสะพานเกาะสิเหร่

8 กรกฎาคม 2021
861   0

รองนายก อบจ.ภูเก็ต นำเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศฯ บริเวณสะพานเกาะสิเหร่ ให้มีความสะอาด ปรับสภาพแวดล้อมให้มีความน่าอยู่ และช่วยกันสร้างระบบนิเวศให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.50 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายปริญญา จริยะหัตถกิจ หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล นำเจ้าหน้าที่สำนักช่าง เครื่องมือและอุปกรณ์การทำความสะอาด ลงพื้นที่บริเวณหัวสะพานเกาะสิเหร่ ซอยตรงข้ามแพองค์การสะพานปลา ร่วมกิจกรรมการเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางเทศบาลตำบลรัษฎาได้ร่วมกับชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและภาคีเครือข่าย ดำเนินการจัดทำขึ้น เพื่อเป็นการร่วมกันเก็บขยะตกค้างที่มีจำนวนมากในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวให้มีความสะอาด ปรับสภาพแวดล้อมให้มีความน่าอยู่และช่วยกันสร้างระบบนิเวศให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้น