ข่าวสังคม » บอร์ด บวท. แต่งตั้ง รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บอร์ด บวท. แต่งตั้ง รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

7 กรกฎาคม 2021
595   0

บอร์ด บวท. แต่งตั้ง รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

 

 

คณะกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) มีมติจากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2564 (654) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แต่งตั้ง นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ด้านปฏิบัติการ ทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (กอญ.บวท.) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ไปจนกว่ากระบวนการสรรหา กอญ. บวท. ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจะแล้วเสร็จ เนื่องจาก นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ นายทินกร ชูวงศ์ มีความเชี่ยวชาญในสายงานบริหารจราจรทางอากาศ