ข่าวภูเก็ต » สมาคมกีฬาฯภูเก็ต จัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาสนุกเกอร์ขั้นพื้นฐาน

สมาคมกีฬาฯภูเก็ต จัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาสนุกเกอร์ขั้นพื้นฐาน

27 มิถุนายน 2021
486   0

นายกสมาคมกีฬาฯ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตผู้ฝึกสอนกีฬาสนุกเกอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

 

27 มิ.ย.-บรรยากาศพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตผู้ฝึกสอนกีฬาสนุกเกอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาสนุกเกอร์ขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2564 ณ นมิตสนุกเกอร์คลับ 1983

 

 

โดยได้รับเกียรติจากนายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมฯ พร้อมมอบประกาศนียบัตรจากสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ

 

 

มีนายดำรง ไชยเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาฯเข้าร่วมในพิธีปิดและร่วมเป็นเกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวด้วย

 

โอกาสนี้ประธานในพิธีได้มอบของที่ระลึกแก่โค้ชต่าย พิจิตร นายชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ และโค้ชหน่อย ปากน้ำ นายกิตติพงศ์ พรชัย เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้สละเวลามาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

 

 

สำหรับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตผู้ฝึกสอนกีฬาสนุกเกอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนสนุกเกอร์ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตให้มีความรู้และทักษะการสอนสนุกเกอร์ที่ถูกต้องได้มาตรฐานตามหลักสูตรการฝึกอบรมของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย และเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ฝึกสอนสนุกเกอร์ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตให้มีความรู้และทักษะการสอนสนุกเกอร์ที่ถูกต้องได้มาตรฐานการฝึกอบรมของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย