แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต มอบเงินอุดหนุนให้แก่ สสจ.ภูเก็ต เพื่อใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

อบจ.ภูเก็ต มอบเงินอุดหนุนให้แก่ สสจ.ภูเก็ต เพื่อใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

18 มิถุนายน 2021
873   0

อบจ.ภูเก็ต มอบเงินอุดหนุนให้แก่ สสจ.ภูเก็ต เพื่อใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

 

 

 

 

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จำนวน 1,722,714.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบสี่บาทถ้วน) เพื่อใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และคณะร่วมรับมอบ