ข่าวภูเก็ต » เปิดให้บริการแล้ว ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ ม.อ.ภูเก็ต

เปิดให้บริการแล้ว ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ ม.อ.ภูเก็ต

15 มิถุนายน 2021
283   0

ม.อ.ภูเก็ตเปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์อย่างเป็นทางการ ภายใต้โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอันดามัน

 

 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอันดามัน  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมกิจการของศูนย์เทคนิคทางการแพทย์

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวว่า ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่เพื่อที่จะให้บริการด้านการตรวจ วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจคัดกรองโรคต่างๆ ตลอดจนการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ด้วยการให้บริการตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ขณะเดียวกันก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ สถานที่ฝึกงานของนักศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจ สอดคล้องกับนโยบายโครงการจัดตั้งศูนย์สุขภาพนานาชาติของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และอันดามันได้เข้าถึงบริการด้าน สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Center) ส่งเสริมการบริการด้านการตรวจ สุขภาพในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขับเคลื่อน เศรษฐกิจตามแผน “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์(Phuket Sandbox)” ในวันที่1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

 

 

 

ในระยะแรกทางศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์จะเน้นการบริการด้านการตรวจสุขภาพทั่วไป / ตรวจสุขภาพประจำปีเช่น การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด การวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจวัดระดับไขมันในเลือด ตรวจการทำงานของตับ-ไต การตรวจปัสสาวะทั่วไป การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง เอกซเรย์ปอดและหัวใจแบบดิจิตอล

นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ยังให้บริการการตรวจเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็น การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ การตรวจ ภาวะ พร่องไทรอยด์ฮอร์โมนในเด็ก

 

 

 

 

ทั้งนี้ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางศูนย์ยังได้ให้บริการ ตรวจวิเคราะห์เพื่อหาเชื้อโควิด-19 อีกด้วย ในอนาคตทางศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วน หนึ่งในการบริการด้านสุขภาพร่วมกับสหวิชาชีพไม่ว่าจะวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาล แพทย์แผนไทย ในการขับเคลื่อน และผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ หรือ Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย