ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตวางแผนซักซ้อมเข้มทุกช่องทางเข้า-ออก ก่อนเปิดเมืองรับต่างชาติ 1 ก.ค.นี้

ภูเก็ตวางแผนซักซ้อมเข้มทุกช่องทางเข้า-ออก ก่อนเปิดเมืองรับต่างชาติ 1 ก.ค.นี้

15 มิถุนายน 2021
340   0

จังหวัดภูเก็ตวางแผนซักซ้อมเข้มรับการเดินทางเข้า-ออกทุกช่องทาง ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ก่อนเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามแนวทาง “ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์” 1 ก.ค.นี้

ภูเก็ต 15 มิ.ย.64-นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมตามแนวทางในการทดลองเปิดเมืองหรือ “ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์” ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ เพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาโดยไม่ต้องกักตัว ว่า นอกจากการเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนที่อาศัย และประกอบอาชีพอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งตั้งเป้าไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 แต่ขณะนี้สามารถดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ 73 เชื่อมั่นว่าสิ้นเดือนมิถุนายน นี้ จะสามารถดำเนินการได้กว่า ร้อยละ 80 อย่างแน่นอน

จังหวัดภูเก็ตได้เตรียมแผนฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ทั้ง 3 เส้นทาง ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ โดยการฝึกซ้อมเสมือนจริง ก่อนเปิดเกาะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน ตามแผน ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์

โดยได้เตรียมแผน การฝึกซ้อมทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกในวันที่ 15 , 17 และ 19 มิถุนายน  ช่วงที่ 2 เป็นการซ้อมย่อย ในวันที่ 23 มิถุนายน และช่วงที่ 3 จะเป็นการซ้อมใหญ่ ครั้งสุดท้าย ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564

ส่วนการฝึกซ้อมทางน้ำ จะมีพิธีปล่อยเรือตรวจการทางน้ำ ในวันที่ 25 มิถุนายน ณ ท่าเทียบเรือรัษฎา ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต และการฝึกซ้อมทางบก จะมีการทดสอบความพร้อมการเดินทางเข้าจังหวัด ณ ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง ในช่วงบ่ายวันที่ 25 มิถุนายน 2564

ผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ได้นั้น จะต้องได้รับวัคซีนครบถ้วนอย่างน้อย 14 วัน และมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน หรือมีเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยผลไม่พบเชื้อและต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมง กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี มากับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนแล้วสามารถเดินทางเข้าได้ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามแผน ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้ออีก 3 ครั้ง ในประเทศไทย คือวันที่เดินทางมาถึง วันที่ 7 และวันที่ 14 อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ก่อนที่จะสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวยังจังหวัดอื่นๆ ต่อไปได้