ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตเตรียมวางระบบคัดกรองคนเข้าพื้นที่ก่อนปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวเข้าภูเก็ต 1 ก.ค.นี้

ภูเก็ตเตรียมวางระบบคัดกรองคนเข้าพื้นที่ก่อนปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวเข้าภูเก็ต 1 ก.ค.นี้

9 มิถุนายน 2021
202   0

ภูเก็ตเตรียมวางระบบคัดกรองคนเข้าพื้นที่ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศภายใต้มาตรฐานเดียวกันก่อนปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวเข้าภูเก็ต 1 ก.ค.นี้

 

 

 

9 มิ.ย.64-นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ว่า ขณะนี้เหลือเวลาอีก 21 วัน กับแผนการเปิดเมืองภูเก็ต หรือ Phuket Sandbox ซึ่งทุกฝ่ายคาดหวังว่า เมื่อเปิดเมืองแล้ว ภูเก็ตจะฟื้นเศรษฐกิจ จากข้อเสนอของภูเก็ตให้เปิดทั้งเกาะเป็นพื้นที่เดียว นักท่องเที่ยวเข้ามา 14 วัน เป็นประโยชน์ต่อภูเก็ต มีเวลาพักนานขึ้นและจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้น รวมถึงคนไทยจากต่างประเทศมาภูเก็ตต้องอยู่ 14 วัน เหมือนกัน สาระสำคัญต่างๆ จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา หลังจากผ่าน ศบค.และครม.แล้ว

โดย ในวันที่ 10 มิถุนายน นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการทางวิชาการสาธารณสุขที่ยังมีความกังวล ว่า จะควบคุมโรคได้อย่างไร ไม่ให้เป็นจุดแพร่กระจายเชื้อโรค ซึ่งการเข้ามาจังหวัดภูเก็ต ได้ 3 ช่องทาง คือบก ทางน้ำ และอากาศ ขณะนี้ทางอากาศ  ได้รับการคัดกรองอย่างดี ทั้งในส่วนของตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร ด่านควบคุมโรค ส่วนช่องทางบก และทางน้ำ เรายังมีจุดอ่อน ได้เสนอขอให้มีมาตรฐานเดียวกับทางอากาศ จากนี้ไป จะยกระดับภูเก็ต ให้เป็น New Phuket ต้องมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ประจำด่านตรวจทางบก และทางน้ำ ประกอบด้วยสาธารณสุข, ตรวจคนเข้าเมือง ,ศุลกากรจังหวัด ,แรงงานจังหวัด บูรณาการร่วมกัน ในการตรวจคัดกรองบุคคล  ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นข้อเสนอของพื้นที่ ที่ได้หารือกัน

จังหวัดภูเก็ต ได้เสนอให้กระทรวงดิจิทัลฯ ช่วยในการนำงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ เข้ามาช่วยในการทำแอปพลิเคชั่นติดตามตัวนักท่องเที่ยว ให้เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน อาทิ ตรวจคนเข้าเมือง, แรงงาน, สาธารณสุข เพื่อสามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ เสนอให้ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เข้ามาช่วยวางระบบบริหารจัดการให้การขนส่ง ทางรถ ทางเรือ ทางอากาศ ได้เชื่อมโยงกันเพื่อแก้ปัญหาค่าโดยสารสาธารณะแพง