ข่าวภูเก็ต » นายกฯ นครภูเก็ต ลงพื้นที่ตลาดบ่านซ้านiรับฟังข้อเสนอแนะหาแนวทางปรับปรุงตลาด

นายกฯ นครภูเก็ต ลงพื้นที่ตลาดบ่านซ้านiรับฟังข้อเสนอแนะหาแนวทางปรับปรุงตลาด

9 มิถุนายน 2021
374   0

นายกฯ นครภูเก็ต ลงพื้นที่ตลาดบ่านซ้าน พบปะให้กำลังใจผู้ประกอบการ-รับฟังข้อเสนอแนะเป็นแนวทางในการปรับปรุงตลาดต่อไป

 

 

 

 

เช้าวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ลงพื้นที่พบปะ ให้กำลังใจผู้ประกอบการและผู้ช่วยขาย พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงตลาดสาธารณะ 1 (ตลาดบ่านซ้าน ถ.ระนอง) โดยมี นางสาวอรไพลิน ตระกูลปริพนธ์ นายศุภโชค ละอองเพชร นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ และนายพิศาล หัตการ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายธีระพงศ์ เอี่ยมอนันต์เจริญ ประธานชมรมตลาดสด 1 สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต เลขานุการนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ ตลาดสาธารณะ 1 (ตลาดบ่านซ้าน ถ.ระนอง)

 

 

 

ทั้งนี้ ตลาดสาธารณะ 1 (ตลาดบ่านซ้าน ถ.ระนอง) มีมาตรการป้องกันโควิด – 19 โดยมีการตรวจคัดกรองเชิงรุก โดยผลตรวจผู้ประกอบการและผู้ช่วยขาย ผลตรวจ “เป็นลบ” และได้มีล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อ แผงขายสินค้า ร้านค้าต่าง และขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการและผู้ช่วยขาย เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 พร้อมปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T D ได้แก่ Distancing เว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร M- Mask Wearing สวมหน้ากากอนามัย H- Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ให้สะอาด T- Temperature Testing มีการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ เฝ้าระวัง สแกนไทยชนะก่อนเข้า – ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง