แวดวง อบจ. » นายก อบจ.ภูเก็ต ส่งมอบรายชื่อคนว่างงานให้ผู้ว่าฯ นำเข้าสู่ระบบ เพื่อทำการจ้างงาน

นายก อบจ.ภูเก็ต ส่งมอบรายชื่อคนว่างงานให้ผู้ว่าฯ นำเข้าสู่ระบบ เพื่อทำการจ้างงาน

2 มิถุนายน 2021
172   0

นายก อบจ.ภูเก็ต ส่งมอบรายชื่อคนว่างงาน ตกงาน รายได้ไม่พอรายจ่าย ให้ผู้ว่าฯ นำเข้าสู่ระบบ เพื่อทำการจ้างงาน

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้ายื่นหนังสือต่อ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ก่อนการแถลงข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 5/2564 เพื่อส่งมอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนคนว่างงาน คนตกงาน รายได้ไม่พอรายจ่าย จากการสำรวจประชากรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา จำนวน 13,700 กว่าคน เพื่อให้จังหวัดภูเก็ต นำรายชื่อดังกล่าวเข้าสู่ระบบไปยังท้องถิ่นต่างๆ เพื่อทำการจ้างงานต่อไป ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มีงบจัดสรรให้จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินการในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564

สำหรับการลงทะเบียนคนว่างงาน คนตกงาน โครงการสำรวจข้อมูลและสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ได้ตระหนักต่อความห่วงใยของพี่น้องประชาชน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของคนตกงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ อบจ.ภูเก็ต ที่ให้เร่งรัดการจ้างงานโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ตกงาน โดยเร่งรัดดำเนินโครงการขนาดเล็ก กระตุ้นเศรษฐกิจการจ้างงานในพื้นที่สร้างรายได้โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้