ข่าวภูเก็ต » ผู้ว่าฯ ภูเก็ต แถลงผลการปฏิบัติการ ควบคุม ป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต แถลงผลการปฏิบัติการ ควบคุม ป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่

1 มิถุนายน 2021
228   0

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต พบสื่อมวลชนแถลงผลการปฏิบัติการ ควบคุม ป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่ พร้อมแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ และการเตรียมความพร้อมเปิดจังหวัดรับนักทีองเที่ยวต่างชาติ 1 กรกฎาคม นี้

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.64 ที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 5/2564 เพื่อแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงผลการปฏิบัติการควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ และการเตรียมความพร้อมเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามแผน Phuket tourist sandbox ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ และนายปิยพงษ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เขตพื้นที่ภาคใต้ ตอนบน จังหวัดภูเก็ต สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผศ.ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พ.ต.อ.ธเนศ สุขชัย ผกก.ตม.ภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบมีผู้ติดเชื้อจากคนต่างชาติในสถานกักกันตัว และแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ที่ไม่ได้ประจำในแคมป์คนงาน ซึ่งทางจังหวัดได้เล็งเห็นถึงผลกระทบ หากไม่เร่งดำเนินการควบคุม จึงได้มีการประสานไปยังกงสุลประเทศต่างๆ ในการทำความเข้าใจกับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและประกาศของทางจังหวัดอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากละเลยหรือละเมิดทางจังหวัดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด ส่วนทางด้านแรงงานต่างด้าวที่พบติดเชื้อนั้น พบในพื้นที่ของตลาดสด จึงได้สั่งการให้มีการเข้มงวดตรวจคัดกรองเชิงรุก และเร่งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พร้อมขอความร่วมมือตลาดสดและตลาดนัดทุกแห่ง ให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ส่วนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 พบว่ามีผู้ลงทะเบียนและรอรับการฉีดวัคซีนอยู่ที่ 371,397 คน โดยเป้าหมายที่วางไว้จะต้องฉีดให้ได้ทั้งหมด 466,587 คน ส่วนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว มีจำนวน 279,943 คน และผู้ที่ฉีดครบแล้ว 2 เข็ม มีจำนวน 98,795 คน โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้วอยู่ที่ร้อยละ 59.9 ถือได้ว่าในส่วนของเป้าหมายการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนภูเก็ตเริ่มเข้าถึงเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนประเด็นการดำเนินการฉีดวัคซีนที่ส่งผลกระทบในหลายด้านนั้น มาตรการต่างๆ ต้องการให้เป้าหมายคนภูเก็ตและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เพื่อพร้อมที่จะดำเนินการตามแผน phuket tourist sandbox ในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้

อย่างไรก็ตาม สำหรับความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามแผน Phuket tourist sandbox ในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ จะมีความชัดเจนมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับทางส่วนกลางหรือรัฐบาลในการพิจารณาอนุมัติให้ทางจังหวัดภูเก็ตดำเนินการได้หรือไม่ ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตจะเร่งดำเนินการชี้แจงในส่วนความพร้อมทั้งหมด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า จังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมมากน้อยเพียงที่จะเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เชื่อมั่นว่าหากสามารถเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ จะช่วยให้เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตดีขึ้นอย่างแน่นอน

ส่วนทางการแพทย์ได้มีมาตรการเข้มงวดตั้งแต่ต้นทาง เพื่อตรวจสอบ ควบคุมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามา ไม่ให้มีการแพร่เชื้อหรือกลายเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่ ด้วยการคัดกรองเข้มตั้งแต่ต้นทาง และควบคุมเฝ้าระวังในช่วง 7-14 วันแรกที่อยู่ในพื้นที่จังหวัด เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการนำเชื้อเข้ามาในจังหวัดได้

ขณะที่การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีการปรึกษาบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ ในการศึกษาข้อระเบียบต่างๆ ที่จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะสามารถดำเนินการแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 นี้ พร้อมกับทางจังหวัดภูเก็ตได้รับงบประมาณจัดสรรในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยเป็นงบการจ้างงานเร่งด่วน ที่ได้มีการสำรวจและจะดำเนินการช่วยเหลือการจ้างงานเร่งด่วนกว่า 15,000 อัตรา เพื่อที่จะให้พื้นที่จังหวัดภูเก็ตดำเนินได้ต่อไปและฟื้นกลับมาสดใสอีกครั้ง