ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตชี้แจงการลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่าน “ภูเก็ตต้องชนะ “

ภูเก็ตชี้แจงการลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่าน “ภูเก็ตต้องชนะ “

24 พฤษภาคม 2021
877   0

ภูเก็ตชี้แจงการลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านภูเก็ตต้องชนะย้ำชัดหากทำงานในภูเก็ตแม้จะไม่มีทะเบียนบ้านจะได้รับการฉีดวัคซีนตามแผนที่กำหนด ตั้งเป้าฉีด 4 กลุ่ม 466,587 คน 933,174 โดส

 

 

เมื่อวันที่ 24 ..64 นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า  ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้เปิดให้พี่น้องประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีน ผ่านภูเก็ตต้องชนะโดยต้องมีคุณสมบัติ  เป็น คนไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดภูเก็ต หรือไม่มีทะเบียนบ้านแต่ทำงานในจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับการฉีดวัคซีนให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่

เนื่องจากมีพี่น้องประชาชนบางกลุ่มได้ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ถึงการฉีดวัคซีน ที่อาจจะมีประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจึงทำให้ จังหวัดภูเก็ตดำเนินการทบทวน ข้อมูลของผู้ผู้ลงทะเบียนใน www.ภูเก็ตต้http://xn--72cg9b6dsa.com/ โดยเฉพาะในส่วนของผู้ลงทะเบียนที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ตว่าเป็นผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตจริงหรือไม่ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน

จังหวัดภูเก็ตจึงดำเนินการเลื่อนการนัดหมายของผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ตในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ออกไปก่อน เพื่อให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการทบทวนสิทธิ์ และให้เกิดความชัดเจนว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตจริง

โดยจากกรณีดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่พี่น้องประชาชน แต่ขอยืนยันว่าเมื่อท่านเข้าสู่กระบวนการทบทวนสิทธิ์แล้วท่านจะได้รับนัดหมายการฉีดวัคซีน ต่อไปอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตามในเบื้องต้น ผู้ที่ได้รับข้อความ เลื่อนการฉีดวัคซีนชั่วคราว ขอให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนที่จังหวัดภูเก็ตแนะนำดังนี้

  1. ประชาชนที่สังกัดองค์กรสถานประกอบการ ขอให้นำหนังสือรับรองจากองค์กรสถานประกอบการ  ไปแสดง เพื่อลงทะเบียน  ที่ว่าการอำเภอหรือที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ท้องที่ท้องถิ่นดำเนินการยืนยันสิทธิ์ การลงทะเบียนให้เกิดความถูกต้องใน www.ภูเก็ตต้http://xn--72cg9b6dsa.com/

2. ในกรณีที่ท่านเป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ ขอให้ท่าน ประสานกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านรับรองสิทธิ์ให้ จากนั้นนำเอกสารใบรับรองไปที่ทำการอำเภอ หรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ การลงทะเบียนให้เกิดความถูกต้องใน www.ภูเก็ตต้http://xn--72cg9b6dsa.com/ เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนของจังหวัดภูเก็ตยังคงดำเนินการฉีดไปจนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ด้านนายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานเขตภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต ได้จัดให้ประชาชนลงทะเบียนรับวัคซีนผ่าน www.ภูเก็ตต้http://xn--72cg9b6dsa.com/ ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ขอให้ลงทะเบียนประเภทบุคคล

ส่วนประชาชนที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ต แต่ทำงานในองค์กร หรือบริษัท ห้างร้าน ที่จดทะเบียนในจังหวัดภูเก็ต ขอให้ลงทะเบียนประเภทองค์กร

ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านต่างจังหวัด แต่อาศัยอยู่ในภูเก็ต ไม่มีบริษัทหรือองค์กรรับรอง ในกรณีประกอบอาชีพอิสระค้าขายหรืออื่นๆ ให้ขอหนังสือรับรองจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนในพื้นที่ จากนั้นนำเอกสารเหล่านี้ไปขึ้นทะเบียนกับท้องที่ท้องถิ่นคืออำเภอ เทศบาลหรืออบต.

ส่วนชาวต่างชาติ และแรงงานต่างด้าวที่ทำงานองค์กร บริษัทที่จดทะเบียนในภูเก็ต ลงทะเบียนประเภทองค์กร แล้วรอคิวฉีด ระบบจะมี SMS แจ้งเพื่อเลือกคิวรับวัคซีนต่อไป

ด้านนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด ภูเก็ต   ได้กล่าวทำความเข้าใจและชี้แจงจำนวนประชากรที่อยู่ในแผนการฉีดวัคซีนของจังหวัดภูเก็ตรวมถึงจำนวนวัคซีนที่จังหวัดภูเก็ตจะได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลดังนี้ จังหวัดภูเก็ตวางแผนฉีดวัคซีนให้กับประชาชนใน 4 กลุ่มคือ

กลุ่มที่ 1  ประชากร ตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 417,402 คน หักเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 106,865 คน คงเหลือประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไปตามทะเบียนราษฎร์  310,537 คน  (รับได้ 100%)

กลุ่มที่ 2 แรงงานในธุรกิจท่องเที่ยว(ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้าน) 94,100 คน (ต้องได้รับ 100%)

กลุ่มที่ 3  แรงงานในธุรกิจอื่น(ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้าน) 7,500 คน (รับได้ 70% คิดเป็น 5,250 คน)

แรงงานต่างด้าว 80,000 คน (รับได้ 70% คิดเป็น 56,700 คน) โดยมีจำนวนประชากรทั้ง 4 กลุ่มที่จะต้องได้รับวัคซีนจำนวน 466,587 คน คิดเป็น วัคซีนจำนวน  933,174 โดส