ข่าวภูเก็ต » นายกฯ กีฬาภูเก็ตชวนนักกีฬา ประชาชนร่วมฉีดวัคซีนโควิด สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและจังหวัด

นายกฯ กีฬาภูเก็ตชวนนักกีฬา ประชาชนร่วมฉีดวัคซีนโควิด สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและจังหวัด

20 พฤษภาคม 2021
740   0

นายกสมาคมแห่งกีฬาจังหวัดภูเก็ต เชิญชวนนักกีฬาและประชาชน ร่วมฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับจังหวัดและประเทศไทย พร้อมเตรียมตัวเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในเร็วๆ  นี้

 

 

นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมแห่งกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตนได้ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก ในรอบเดือนพฤษภาคม โดยระบุฉีดวัคซีนที่โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน ซึ่งสำหรับตนเองแม้มีโรคประจำตัว แต่เมื่อได้รับการฉีดวัคซีนแล้วไม่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใด จึงอยากเชิญชวนให้นักกีฬาหรือบุคคลที่ออกกำลังกายและคิดว่าตนเองนั้นแข็งแรงไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีน อยากให้เปลี่ยนแนวคิดมารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองอีกทางหนึ่ง ซึ่งการฉีดวัคซีนไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

 

 

 

นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมแห่งกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวอีกว่า อยากเชิญชวนให้นักกีฬาในจังหวัดภูเก็ต นักกีฬาอาวุโส และประชาชนร่วมฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศในการเดินหน้าขับเคลื่อน เพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป และแม้จะรับการฉีดวัคซีนแล้วก็ตาม  อยากให้ทุกคนยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการ ด้วยการสวมแมส เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือ เพื่อการเตรียมพร้อมในการป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

 

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับตัวนักกีฬาที่รับการฉีดวัคซีนแล้วนั้น ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการลงแข่งขันกีฬา ที่จะมีการจัดการแข่งขันในอนาคต จึงอยากให้ทำประชาชนและนักกีฬาร่วมกันดูแลตนเอง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองและการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับจังหวัดและประเทศ