แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต เร่งตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 เชิงรุก ในเขตพื้นที่ ต.เกาะแก้ว

อบจ.ภูเก็ต เร่งตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 เชิงรุก ในเขตพื้นที่ ต.เกาะแก้ว

15 พฤษภาคม 2021
217   0

อบจ.ภูเก็ต เร่งตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 เชิงรุก ในเขตพื้นที่ ต.เกาะแก้ว

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านสะปำ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการทำ RT-PCR (Pooled nasopharyngeal swab) ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกฟรี จำนวน 529 คน โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งมี นายวีระวงศ์ จรสกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 6  พร้อมด้วย นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. นายเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ นายก อบต.เกาะแก้ว เข้าร่วม

 

 

 

 

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า  “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการตรวจคัดกรองแบบเชิงรุก ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งเราเชื่อตามปรัชญาว่า การป้องกันนั้น ย่อมดีกว่าการรักษา โดยวันนี้เป็นการตรวจคัดกรองในพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว มีพี่น้องประชาชนที่อยู่ในไทม์ไลน์สุ่มเสี่ยงกว่า 500 คน ให้ความสนใจมาตรวจคัดกรอง หากทราบผลว่าใครติดเชื้อก็จะนำไปรักษา ส่วนคนที่ไม่ติดเชื้อก็จะได้สบายใจ

 

 

 

 

สำหรับโครงการดังกล่าวถือว่าได้การตอบรับเป็นอย่างดี เพราะเป็นโครงการที่เข้าถึงพี่น้องประชาชน ซึ่งต้องขอขอบคุณ นายก อบต.เกาะแก้ว สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต รพ.สต. อสม. สสจ. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งภาครัฐ เอกชน ที่ให้ความร่วมมือกันในวันนี้ อย่างไรก็ตาม อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนว่า ขอให้ใช้ชีวิตไม่ประมาท ไม่รวมตัวเป็นกลุ่ม ไม่ทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ เพราะโควิด-19 นั้นติดง่าย หายยาก ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19”