แวดวง อบจ. » นายก อบจ.ภูเก็ต ระบุจะเดินหน้าทำงานเชิงรุกคัดกรองโควิด19จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

นายก อบจ.ภูเก็ต ระบุจะเดินหน้าทำงานเชิงรุกคัดกรองโควิด19จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

10 พฤษภาคม 2021
301   0

นายก อบจ.ภูเก็ต ระบุจะเดินหน้าทำงานเชิงรุก สุ่มตรวจคัดกรองโควิดให้ประชาชนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น

 

 

 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน ณ บริเวณโรงพยาบาลฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการทำ RT-PCR (Pooled nasopharyngeal swab) ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลฉลอง ดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกฟรี จำนวนประมาณ 300 คน โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 13 นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. นางธนพร องค์สันติภาพ นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

 

 

 

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “วันนี้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตทั้ง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลฉลอง ตำบลราไวย์ และตำบลกะรน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงตามไทม์ไลน์ให้ความสนใจมาตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จับมือกับเทศบาลตำบลฉลอง ทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน และที่สำคัญต้องขอขอบคุณสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการ SWAB โดยประชาชนสามารถตรวจฟรี ทั้งทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ที่บริเวณด่านท่าฉัตรไชย และทางสนามบินภูเก็ต ส่วนการ SWAB ค้นหากลุ่มเสี่ยงเชิงรุกภายในจังหวัด ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

 

 

 

สำหรับจุดแรกที่ดำเนินการไปแล้ว คือ ตำบลราไวย์ จุดที่ 2 ตำบลเชิงทะเล จุดที่ 3 ตำบลวิชิต จุดที่ 4 ตำบลตลาดเหนือ-ตำบลตลาดใหญ่ ที่บริเวณศาลาประชาคม ซึ่งมีประชาชนจากตำบลรัษฎามาร่วมตรวจด้วย และวันนี้ที่ตำบลฉลอง ประชาชนมีความตื่นตัวมามาตรวจคัดกรองประมาณ 300 คน ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โรงพยาบาลเอกชน รพ.สต. อสม. จิตอาสา และพี่น้องประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือกันในวันนี้

อย่างไรก็ตาม การป้องกันนั้น ย่อมดีกว่ารักษา ขอฝากพี่น้องประชาชนว่า อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน เว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งเราได้จัดโครงการปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย ให้กับพี่น้องชาวภูเก็ตทั้ง 3 อำเภอ 17 ตำบลอย่างครบถ้วน” นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว