แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ตประชุมร่วมอปท.หารือแนวทางจัดทำถุงอุปโภคบริโภค

อบจ.ภูเก็ตประชุมร่วมอปท.หารือแนวทางจัดทำถุงอุปโภคบริโภค

8 พฤษภาคม 2021
209   0

อบจ.ภูเก็ต ประชุมร่วม อปท. หารือแนวทางจัดทำถุงอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

 

 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 . นายเรวัต อารีรรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการจัดทำถุงอุปโภคบริโภคเพื่อแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3 โดยมี นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

 

 

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้ อบจ. ประสานกับท้องถิ่น ทั้งเทศบาลและ อบต. เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนที่จะได้รับถุงอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร น้ำมัน หรืออาหารแห้ง เมื่อประชาชนมาลงทะเบียนตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ แล้ว ทางเทศบาล และอบต. ก็จะส่งข้อมูลมาที่จังหวัด โดยท้องถิ่นจังหวัดจะรวบรวมข้อมูลส่งมาที่ อบจ. ซึ่ง อบจ. จะให้การช่วยเหลือจำนวน 50% ของผู้เดือดร้อน ส่วนที่เหลือจำนวน 50 % ทางท้องถิ่นต่างๆ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล เพื่อให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือทั้ง 100 %

 

 

โดยหลังจากนี้แต่ละท้องถิ่นจะต้องไปทำการสำรวจข้อมูลผู้ที่ต้องการถุงอุปโภคบริโภคในช่วงวิกฤตโควิดนี้ ดังนั้น พี่น้องประชาชนใครอยู่ท้องถิ่นไหน ก็ไปลงทะเบียนตามท้องถิ่นนั้น ส่วน อบจ.จะร่วมไปสมทบ 50% ทั่วทั้งจังหวัด 3 อำเภอ 17 ตำบล

นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการในการจัดทำถุงอุปโภคบริโภค แจกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ตามกฎหมายในเรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชน แต่ไม่สามารถที่จะแจกให้ประชาชนได้ทุกคนและทุกครัวเรือน ซึ่งจะต้องแจกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆ เท่านั้น ดังนั้น ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเปิดให้ประชาชนได้มาลงทะเบียนและแจ้งเหตุผลความเดือดร้อน ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้ท้องถิ่นและอบจ.ภูเก็ต ดำเนินการจัดทำถุงอุปโภคบริโภคแจกให้ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

 

 

อย่างไรก็ตาม ทางท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือเรื่องหนังสือสั่งการ และให้ทางท้องถิ่นเช็คสถานะทางการคลังของแต่ละท้องถิ่นว่ามีเงินสะสมและเงินสำรองจ่ายมากน้อยแค่ไหนทำการสำรวจจำนวนประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน รวมไปถึงทางท้องถิ่นจังหวัดและอบจ.จะร่วมกันกำหนดสเปคของถุงอุปโภคบริโภคเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน