ข่าวล่าสุด » ภูเก็ตประกาศขอความร่วมมือปชช.งดออกจากที่พัก 4 ทุ่มถึงตี 4 เริ่ม 4 พ.ค.เป็นต้นไป

ภูเก็ตประกาศขอความร่วมมือปชช.งดออกจากที่พัก 4 ทุ่มถึงตี 4 เริ่ม 4 พ.ค.เป็นต้นไป

3 พฤษภาคม 2021
673   0

จังหวัดภูเก็ตออกประกาศขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากที่พัก ตั้งแต่ 22.00-04.00 น. เริ่มตั้งแต่ 4 พ.ค.เป็นต้นไป เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19

 

 

 

 

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 33/2564 โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ และนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการตังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ทางจังหวัดภูเก็ตออกประกาศขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถานหรือบริเวณที่พำนักของตน ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. เริ่มวันที่ 4 พ.ค.64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนจริงๆ เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้รีบกลับเข้าที่พักทันที

 

 

 

 

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยพบผู้ติดเชื้อในลักษณะเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งการแพร่ระบาดเกิดจากการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก การเดินทางของประชาชนจากพื้นที่เสี่ยง โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้ติดเชื้อจะไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการน้อยมากในระยะแรก อันกระทบต่อความปลอดภัยและการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน ประกอบกับการระบาดในระลอกใหม่เชื้อโรคติดต่อได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงและส่งผลกระทบต่อระบบการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต

จึงขอความร่วมมือ ประชาชนให้งดเดินทางออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน ตั้งแต่เวลา 22.00 น.ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อลดการเดินทางที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเสี่ยงได้ เมื่อเสร็จภารกิจหรือหมดความจำเป็น ให้กลับเข้าเคหสถานหรือสถานที่พำนักโดยเร็ว