ข่าวภาคใต้ » สตูลตั้งจุดคัดกรองเข้มสกัดโควิด-19

สตูลตั้งจุดคัดกรองเข้มสกัดโควิด-19

2 พฤษภาคม 2021
1053   0

สตูลตั้งจุดคัดกรองเข้มสกัดโควิด-19

 

 

 

เมื่อวันที่ 2  พ.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล นายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นายอำเภอท่าแพ ในฐานะ ผอ.ศอ.จอส. ได้มอบหมายให้ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพ นำคณะเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายออกไปตรวจเยี่ยมคุมเข้มด่านตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ที่บนถนนสายบ้านควนเก-บ้านแป-ระเหนือ  (หน้าศูนย์บริการคนพิการ) ท้องที่หมู่ที่  1 (บ้านควนเก) ต.แป-ระ อ.ท่าแพ ภายหลังจากที่จังหวัดสตูลมีคำสั่งที่ 806/2564  ลงวันที่ 27 เม.ย.2564 ที่ผ่านมา ให้ทางอำเภอปิดสถานที่เสี่ยง และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( COVID-19 )จังหวัดสตูล

 

 

 

ทั้งนี้ นายอาทิตย์ กล่าวว่า  มาตรการเฝ้าระวังในระดับพื้นที่ นั้น ทางอำเภอท่าแพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการความร่วมมือกัน ระหว่าง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผนึกกำลังร่วมกัน จัดตั้งด่านตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับตำบล เพื่อต้องการตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้า-ออก บนถนนสายต่างๆ ในระหว่างพื้นที่ ตำบล กันอย่างเข้มข้นเคร่งครัด เพื่อเป็นการวางมาตรการป้องกันด้วยการคัดกรองบุคคลเข้า-ออกในพื้นที่ตามคำสั่งจังหวัดสตูลและนโยบายรัฐ รวมถึงเพื่อค้นหาเชื้อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 

 

 

โดยในระดับหมู่บ้าน /ชุมชน นั้น ได้สั่งการมอบหมายให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้รับผิดชอบทำการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่เดินทางเข้า-ออก ในแต่ละวันกันอย่างละเอียดยิบ หลังจากนั้นแล้วให้รายงานเข้าไปยังอำเภอ เพื่อจะได้รายงานให้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ทราบเป็นประจำทุกวัน สำหรับในพื้นที่อำเภอท่าแพ นั้น  มี อบต. 4 แห่ง ร่วมมือกับฝ่ายปกครอง ประกอบด้วย กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกันบูรณาการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กันอย่างเคร่งครัด ส่วน อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนให้นำมาใช้ประจำด่านตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น มี เครื่องวัดอุณหภูมิ  / เจลแอลกอฮอล์