ข่าวล่าสุด » ชาวภูเก็ตแห่ช่วยเหลือกันช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

ชาวภูเก็ตแห่ช่วยเหลือกันช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

30 เมษายน 2021
481   0

ชาวภูเก็ตแห่ช่วยเหลือกันช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

รศ.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า หลังจากที่ ได้มีการตั้งโรงพยาบาลสนามที่ มอ.วิทยาเขตภูเก็ต ได้มีการช่วยเหลือบริจาคเงินจากองค์กรต่างๆโดยเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 สหกรณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ บริจาคเงินช่วย โรงพยาบาลสนาม 10,000 บาท วันที่ 29 เมษายน 2564 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้มอบเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมโรงพยาบาลสนามในการดูแลผู้ป่วยโควิด ณ อาคาร sport complex มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ขณะที่นายเสษฐสิทธิ์ หรือ โกนัย ศักติวราวัตร์ ประธานชุมชมสวนหลวงเจ้าฟ้า 3 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ทางชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยหลังจากที่เกิดโรคระบาดโควิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในรอบสาม โดยที่ สมาชิกในชุมรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน ได้ร่วมกันดำเนินการตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะให้ดูสะอาดสวยงาม ให้เหมาะสมกับจังหวัดภูเก็ต เป็นเกาะสวรรค์ผู้คนนักท่องเที่ยวสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจากทั่วโลก

“ซึ่งต้องขอขอบคุณหลายครอบครัวที่ประสานงานช่วยเหลือเช่น ครอบครัวพี่มล พี่เทศ ซอย 2/9 บ้านเลขที่ 97/129 นำเตียงอุปกรณ์มามอบให้เพื่อให้ใช้สอยแลกเปลี่ยน กับผู้ที่ขาดแคลนเพื่อใช้ในการพักฟื้นผู้ป่วยในชุมชน ศาลเจ้าถี่ก่งตั๋วถนนเทพอนุสรณ์ ต.วิชิต พร้อมทีมงาน สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ประธานชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน”

“ซึ่งหลังจากที่ทำกิจกรรมร่วมกันแล้ว ได้ร่วมกันบอกกล่าวกันให้ช่วยกันระวังป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้แนะนำวิธีป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโรคระบาดซึ่งกันและกัน ถ้าไม่เกิดโรคระบาดโควิด ระลอกสาม เราคง ไม่ได้มาร่วมกันพัฒนา พื้นที่เพื่อชุมชนของเรา”นายเสษฐสิทธิ์ หรือ โกนัย ศักติวราวัตร์ ประธานชุมชมสวนหลวงเจ้าฟ้า 3 กล่าว

ขณะที่นายพงศกร ลัชชาภิรมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบฏิบัติการเครือบริษัท พิโซน่า กรุ๊ป พร้อมตัวแทนพนักงานในเครือ , คณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า กลุ่มลำดวนชวนดี บริจาคเงิน 8000 บาทและ ผู้มิจิตศรัทธา ร่วมมอบ สิ่งของ อุปโภค บริโภค ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันระหว่างการกักตัว อาหารแห้ง น้ำดื่ม ฯลฯ แก่บรรดาเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต