แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมประเมินเมือง MICE CITY เตรียมพร้อมที่ทางจังหวัดเสนอขอเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Specialised Expo 2028

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมประเมินเมือง MICE CITY เตรียมพร้อมที่ทางจังหวัดเสนอขอเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Specialised Expo 2028

29 เมษายน 2021
194   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมประเมินเมือง MICE CITY เพื่อเตรียมความพร้อมที่ทางจังหวัดเสนอขอเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Specialised Expo 2028

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมการประเมินเมือง MICE CITY และการเตรียมความพร้อมในการเสนอขอเป็นเจ้าภาพ World Specialised Expo 2028 ของจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตได้รับประกาศจากรัฐบาลให้เป็นเมือง MICE CITY ของประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้มีการจัดประชุมร่วมกับจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 โดยมีหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

โดยสรุปการประชุมดังกล่าว 2 ประเด็นหลัก คือ การประเมินเมือง MICE CITY ในทุกๆ 5 ปี และการเตรียมการขอรับเป็นเจ้าภาพ World Specialised Expo 2028 ดังนั้น จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการทบทวนและประเมินศักยภาพเมือง MICE CITY ของจังหวัดภูเก็ต