แวดวง อบจ. » อบจ.ตรังของบ130ล้านทำถนนขนสินค้าเกษตร-เชื่อมแหล่งท่องเที่ยว

อบจ.ตรังของบ130ล้านทำถนนขนสินค้าเกษตร-เชื่อมแหล่งท่องเที่ยว

28 เมษายน 2021
250   0

อบจ.ตรังเสนอของบประมาณก่อสร้างถนนผ่านโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  จำนวน 5 โครงการ งบประมาณกว่า 130 ล้านบาท เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว


วันที่ 28 เมษายน 2564 นายบุ่นเล้ง โล่สถาพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมการประชุมกลั่นกรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ วงเงิน 45,000 ล้านบาท ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน

โดยในการประชุมได้พิจารณากลุ่มโครงการด้านยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร เช่น พัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เกษตรแม่นยำ จำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 42,151,035 บาท และกลุ่มโครงการด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน เช่น ถนนในหมู่บ้าน แหล่งน้ำขนาดเล็ก จำนวน 28 โครงการ งบประมาณ 684,877,600 บาท
ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้เสนอของบประมาณกลุ่มโครงการด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน

ประกอบด้วย 5 โครงการ งบประมาณรวม 137,430,00 บาท ดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรบนถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ตง.ถ.1-003 บ้านกะลาเส-บ้านไทร ตำบลกะลาเส-ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 3,075 เมตร งบประมาณ 20,470,000 บาท 2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายทาง ตง.ถ-0020 เชื่อมสะพานนาข้าวเสียหมู่ 3 – หมู่ 6 ตำบลช่อง ตำบลนาข้าวเสีย – ตำบลช่อง อำเภอนาโยง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 5,784 เมตร งบประมาณ 16,360,000 บาท 3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ตง.ถ1-0016 สายบ้านทุ่งเกาะยวน – บ้านโคกทรายเหนือ ตำบลหนองบ่อ – ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ1.50 เมตร ระยะทาง 3,340 เมตร งบประมาณ 14,330,000 บาท 4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายทาง ตง.ถ.1-0015 ทุ่งยาว – บ้านนาทุ่ง – แหลมสอม ตำบลทุ่งยาว – ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ1.50 เมตร ระยะทาง 8,805 เมตร งบประมาณ 47,910,000 บาท และ 5.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายแยกทางหลวง 4235-บ้านหินคอกควาย ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ1.50 เมตร ระยะทาง 7,000 เมตร งบประมาณ 38,360,000 บาท


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการที่นำเสนอเพื่อพิจารณากลั่นกรองฯ เป็นถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากภาครัฐ สภาพถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ จึงเห็นสมควรมีการปรับปรุงช่อมถนนให้มีมาตรฐาน และหากได้รับงบประมาณและดำเนินการแล้วเสร็จจะรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะได้ใช้เส้นทางสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างรายได้และอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น