แวดวง อบจ. » รองนายก อบจ.ตรัง นำทีมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 เขตเมือง

รองนายก อบจ.ตรัง นำทีมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 เขตเมือง

28 เมษายน 2021
357   0

รองนายก อบจ.ตรัง นำทีมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 เขตเมือง

นายจารึก ทองหนัน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตรัง กล่าวว่า เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วยสมาชิกสภาอบจ.ตรัง เขตอำเภอเมืองตรังและพื้นที่ใกล้เคียง ลงพื้นที่ติดตามการทำงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม อบจ.ตรัง ซึ่งปูพรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ในพื้นที่วัด ตลาดและร้านค้าในชุมชน ของอำเภอเมืองตรังหลายจุด ประกอบด้วย วัดนาป้อ ตลาดควนปริง ตลาดชินตา ตลาดกองทุน ตลาดบ้านโพธิ์ ตลาดใบกล้วย ตลาดต้นรัก ตลาดทุ่งชน และพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโควิด -19 ยืนยัน เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้อยู่อาศัย พ่อค้า แม่ค้า ผู้มาจับจ่ายซื้อของ

นายจารึก กล่าวว่า อบจ.ตรัง ได้กำหนดแผนบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด – 19 ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดตรัง โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ชุด คือ บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคตามแผนที่กำหนดไว้ และบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคให้กับบ้านหรือแหล่งชุมชนที่มีผู้ป่วยโควิด -19 ยืนยัน