แวดวง อบจ. » ผู้บริหารของจังหวัดภูเก็ต ประชุมร่วมกงสุลฯ 14 ประเทศ หารือแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต 

ผู้บริหารของจังหวัดภูเก็ต ประชุมร่วมกงสุลฯ 14 ประเทศ หารือแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต 

27 เมษายน 2021
288   0

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และผู้บริหารของจังหวัดภูเก็ตประชุมร่วมกับกงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต โดยการประชุมในวันนี้กงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 14 ประเทศ ประกอบด้วย กงสุลใหญ่ออสเตรเลีย(Australia) กงสุลใหญ่รัสเชีย (Russia) กงสุลกิตติมศักดิ์ออสเตรีย (Austria) กงสุลกิตติมศักดิ์สหราชอาณาจักร(British) กงสุลกิตติมศักดิ์ ชิลี (Chile )กงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศส (France)กงสุลกิตติมศักดิ์คาซัคสถาน (Kazakhstan)” กงสุลกิตติมศักดิ์ลักแซมเบิร์ก (Luxembourg) กงสุลกิตติมศักดิ์ เม็กซิโก (Mexico)กงสุลกิตติมศักดิ์เนปาล (Nepal) กงสุลกิตติมศักดิ์เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)

 

กงสุลกิตติมศักดิ์ นอร์เวย์ (Norway)/กงสุลกิตติมศักดิ์รัสเชีย (Russia) กงสุลกิตติมศักดิ์เกาหลีใต้ (South Korea)และกงสุลกิตติมศักดิ์สวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland) เข้าร่วมประชุม โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19 ของจังหวัดภูเก็ตรวมถึงมาตรการคุมเข้มการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19 กฎระเบียบสำหรับชาวต่างประเทศเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค covid-19 รวมไปถึงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต  เพื่อให้กงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมศักดิ์ได้รับทราบและนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตได้นำเสนอข้อมูลขอความร่วมมือกงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมศักดิ์ ได้เผยแพร่แนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค covid-19

ทั้งนี้ หากการสอบสวนโรคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตพบว่าท่าน (ชาวต่างชาติ)เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสุดหรือหากผลการทดสอบผลเชื้อ covid19 ท่าน (ชาวต่างชาติ) ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเตรียมเข้ารับการรักษาตามสถานที่ที่สำนักงานสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครัด ซึ่งมาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับประชาชนคนไทยที่พักอาศัยในจังหวัดภูเก็ต หากท่าน(ชาวต่างชาติ) ไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษทางกฎหมายและมีผลต่อการพิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร

โอกาสนี้ กงสุลกิตติมศักดิ์สหราชอาณาจักร (British)ได้เสนอขอให้จังหวัดจัดสรรโควตา วัคซีนป้องกันCovid 19 ให้กับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต โดยขอระยะเวลาที่ชาวต่างชาติจะได้รับวัคซีน covid 19

กงสุลใหญ่ออสเตรเลีย (Australia) ขอให้จังหวัดภูเก็ตส่งข้อมูลกฎข้อระเบียบของจังหวัดภูเก็ตให้กับกงสุลอย่างรวดเร็วเพื่อกงสุลจะได้จัดการข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวของตนเองได้รับทราบและปฏิบัติตามให้เกิดความถูกต้อง

กงสุลกิตติมศักดิ์ นอร์เวย์  ขอให้จังหวัดภูเก็ต จัดทำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์กลางเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดึงข้อมูลไปใช้ในการประชาสัมพันธ์

และกงสุลกิตติมศักดิ์เนเธอร์แลนด์อยากให้จังหวัดได้อัพเดทข้อมูลความคืบหน้าสถานการณ์ covid ของจังหวัดภูเก็ตไปในสื่อภาคภาษาอังกฤษเช่น Richard Barrow ,Phuket News ,Phuket Gazette

โดยในปัจจุบันพบว่ายังคงมีชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตประมาณ 11,000 คน

สำหรับผลของการประชุมในครั้งนี้ ทางจังหวัดภูเก็ต จะได้นำไปใช้ในการปรับปรุงแนวทางการทำงานเพื่อให้การดูแลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือเพื่อให้ชาวต่างชาติได้รับการดูแล และมีความปลอดภัยจากโรคcovid-19