ข่าวภาคใต้ » ตรังเร่งปรับปรุงอาคารเตรียมเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามดูแลผู้ติดโควิด-19คาดว่าจะเริ่มรับผู้ป่วยต้นเดือนพ.ค.นี้

ตรังเร่งปรับปรุงอาคารเตรียมเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามดูแลผู้ติดโควิด-19คาดว่าจะเริ่มรับผู้ป่วยต้นเดือนพ.ค.นี้

14 เมษายน 2021
452   0

ตรังเร่งปรับปรุงอาคารเตรียมเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามดูแลผู้ติดโควิด-19คาดว่าจะเริ่มรับผู้ป่วยต้นเดือนพ.ค.นี้


วันที่ 14 เมษายน 2564 ที่อาคารโรงยิม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง นายแพทย์สมบัติ สธนเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลสนามเพื่อรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดตรัง ซึ่งได้มีการพูดคุยและเตรียมการมาตั้งเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กว่า 5 ล้านบาท เพื่อนำมาปรับอาคารโรงยิม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาทุ่งแจ้ง โดยได้แบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วน ซึ่งจะทำการปรับปรุงอาคาร พื้นที่ ห้องน้ำ การติดตั้งอุปกรณ์ CCTV ห้องพยาบาล และการจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยหลังจากที่ได้เข้าไปดูสถานที่ได้มีการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับอาคารสถานที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วยิ่งขึ้น ในส่วนของอุปกรณ์ทางการแพทย์ทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังได้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้แล้ว

ทั้งนี้ ในภาพรวมคาดว่าจะสามารถนำผู้ป่วยเข้ารับการดูแลได้ภายในต้นเดือนพฤษภาคม 2564 โดยเบื้องต้นในระยะแรกจะจัดเตรียมเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วย จำนวน 30 เตียง แต่ทั้งนี้เมื่อดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 90 เตียง

/////

(พื้นที่โฆษณา)