ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตถกคณะกก.โรคติดต่อปิดสถานบันเทิงช่วงสงกรานต์

ภูเก็ตถกคณะกก.โรคติดต่อปิดสถานบันเทิงช่วงสงกรานต์

8 เมษายน 2021
624   0

ภูเก็ตถกคณะกรรมการโรคติดต่อสั่งปิดสถานบันเทิงช่วงสงกรานต์-ไม่กักตัวนักท่องเที่ยวแต่ยกระดับความเข้มตรวจการเข้ามาทั้งทางบก เรือ อากาศ


ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 23/2564 มีมติยกระดับความเข้ม ตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่ทั้ง 3 ช่องทั้ง ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยไม่ต้องกักตัว แต่ เข้มมาตรการ D M H T T พร้อมปิดสถานบันเทิง 3 แห่ง ที่เป็นแหล่งแพร่เชื้อ 14 วัน ระหว่าง 8 -21 เม.ย. และปิดสถานบันเทิงทุกแห่งในพื้นที่ 10 วัน ระหว่าง 9-18 เม.ย. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 เม.ย. 2564 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 23/2564 โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์ เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้พิจารณา ร่างคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต โดยที่ประชุมมีมติ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต ทางจังหวัดจะไม่มีการกักตัว แต่จะยกระดับ เพิ่มความเข้มในการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศ เน้นย้ำทุกคนต้องรักษามาตรการ ของกรมควบคุมโรค คือ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างและโหลดแอปหมอชนะ หรือ D M H T T อย่างเคร่งครัด พร้อม มาตรการป้องกัน การระบาดของโรคโควิด – 19 ในสถานบันเทิงประเภทสถานบริการ ผับ บาร์คาราโอเกะ

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีมติ สั่ง ปิดสถานบันเทิง ประเภท สถานบริการ ผับ บาร์ 3 แห่ง ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นเวลา 14 วัน มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 เม.ย. 64 ประกอบด้วย
1.ร้านคาเฟ่ เดลมา ตั้งอยู่เลขที่ 118/19 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
2.ร้านอิลลูชั่น ตั้งอยู่เลขที่ 13 ถ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
3.ร้านเชลเทอ ตั้งอยู่เลขที่ 13 ถ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
พร้อมให้ทำความสะอาดสถานที่ทั้งหมด รวมทั้งให้พนักงานที่ทำงานในร้าน และผู้ที่เข้าไปร่วมงานปาร์ตี้ ระหว่างวันที่ 2 -3 เม.ย. เข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาล รวมทั้งกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ

นอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้พิจารณาการสั่งปิดสถานบันเทิงทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ตเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากในช่วงดังกล่าวจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยที่ประชุมมีมติ ให้ปิดสถานบันเทิง ทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 เม.ย. 64 และจะเชิญผู้ประกอบการสถานบันเทิงในจังหวัดภูเก็ตมาประชุมเพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจถึงเหตุผลและความจำเป็นในการสั่งปิดสถานบันเทิงดังกล่าว ในวันที่ 9 เมษายน นี้ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต