ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตวางศิลารากฐานมัสยิดกลาง สร้างคุณธรรม-จริยธรรม -รองรับมุสลิมทั่วโลกมาเยือนเกาะสวรรค์

ภูเก็ตวางศิลารากฐานมัสยิดกลาง สร้างคุณธรรม-จริยธรรม -รองรับมุสลิมทั่วโลกมาเยือนเกาะสวรรค์

6 เมษายน 2021
440   0

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีวางศิลารากฐานมัสยิดกลางจังหวัดภูเก็ต
นาย ประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีวางศิลารากฐานมัสยิดกลางจังหวัดภูเก็ตปี 2564 โดยมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต. ภรศักดิ์ นวลหนู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายโสภณ เคี่ยมการ ผอ.สวท.ภูเก็ต ร.ต.ต.ดร. โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคระกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติและประชาชนเข้าร่วม ที่บริเวณใกล้เทคนิคถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ร.ต.ต. ดร.โกมล กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการก่อสร้างมัสยิดกลางปี2564ณ บริเวณใกล้วิทยาลัยเทคนิคถลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตมีมัสยิดกลางเป็นศูนย์กลางของประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามในการปะกอบศาสนกิจและเพื่อจัดกิจกรรมทางคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมตลอดจนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอิสลามและเป็นการสร้างความสามัคคีของประชาชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมและเป็นศูนย์ กลางส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจอาหารฮาลาลและผลิตภัณฑ์สินค้าฮาลาลภายในจังหวัดและเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สำหรับงบประมาณการดำเนินการก่อสร้างได้รับการสนับสนุนจากการบริจาคขององค์การต่างๆจำนวน15ล้านบาทเพื่อดำเนินการก่อสร้างในครั้งนี้