ข่าวภาคใต้ » เทคโนสุราษฎร์จัดใหญ่งานเลี้ยงอำลานร.-นศ.จบการศึกษา

เทคโนสุราษฎร์จัดใหญ่งานเลี้ยงอำลานร.-นศ.จบการศึกษา

5 เมษายน 2021
1277   0

เทคโนสุราษฎร์จัดใหญ่งานเลี้ยงอำลานร.-นศ.จบการศึกษาพร้อมจัดประกวดให้เด็กกล้าแสดงออกถึงสิทธิความเสมอภาค

เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ จัดงานเลี้ยงฉลองจบการศึกษาของนักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)พร้อมจัดการประกวดบนเวทีเพื่อให้เด็กๆกล้าแสดงออกถึงสิทธิความเสมอภาคในสังคมในทางที่ถูกต้อง

“นางผจงกร ศรีไพโรจน์” ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
กล่าวว่า ชาวบ้านทั่วไปมักเรียกวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ ว่า โรงเรียนพาณิชย์ ตั้งอยู่ในซอยศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นสถานศึกษาอาชีวะเอกชน เปิดสอนระดับชั้น ปวช. และ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด และการท่องเที่ยว เปิดทำการสอนมานานกว่า 46 ปี มีความมุ่งมั่นจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียน-นักศึกษา จบการศึกษาและมีงานทำ ทั้งการทำงานในภาครัฐ ภาคเอกชนหรือการประกอบกิจการส่วนตัว

นางผจงกร กล่าวว่า ปัจจุบัน วิทยาลัย ได้ผลิตนักเรียน -นักศึกษา ออกสู่สังคมแล้ว
กว่า 30,000 คน เป็นที่ยอมรับและชื่นชมของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ว่าผลผลิตจากวิทยาลัยแห่งนี้ มีคุณภาพ มีทักษะทางวิชาชีพ สามารถทำงานได้ และเป็นพลเมืองที่ดี ก่อนจบหลักสูตรการศึกษา นักเรียน-นักศึกษา ทุกคนจะต้องเรียนในรายวิชาโครงงาน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่สามารถนำชิ้นงานไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ หรือทำธุรกิจ หารายได้เสริมได้

“จุดเด่นสำคัญของวิทยาลัยที่ได้รับการกล่าวถึงมาก คือ การดูแลติดตามเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิดของคุณครู ทำให้อัตราการสำเร็จการศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขณะนี้วิทยาลัยยังเปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ทั้งระดับชั้นปวช. และ ปวส. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ มีทุนการศึกษา “ทุนศรีไพโรจน์” เรียนฟรี 100% ที่ได้เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2561 สำหรับนักเรียน ปวช. รับจำนวนที่นั่งจำกัด ซึ่งขณะนี้จำนวนนักเรียนที่มาสมัครเกินครึ่งแล้วและหากได้จำนวนครบวิทยาลัย ก็จะปิดรับสมัครในระดับ ปวช.ทันที”
“ส่วนนักเรียนระดับ ปวส. นอกจากจะมีการสอนเรียนในภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) แล้ววิทยาลัย ยังมีสอนในภาคสมทบ คือเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการทำงานควบคู่กับการเรียนไปด้วย หรือต้องการเพิ่มคุณวุฒิในระดับชั้นปวส.” นางผจงกร กล่าว