ข่าวภูเก็ต » “เกาะหูยง” ลือชื่อ แหล่งผลิต “เต่าอันดามัน”

“เกาะหูยง” ลือชื่อ แหล่งผลิต “เต่าอันดามัน”

5 เมษายน 2021
713   0

“เกาะหูยง” ลือชื่อ แหล่งผลิต “เต่าอันดามัน” ทัพเรือ จับมือ ทช.หาแหล่งอาศัยหลังเต่าวางไข่ที่ “สิมิลัน”

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 นาวาเอกนิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาค 3 กองทัพเรือ(ทร.)ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ทัพเรือภาค 3 เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา กำลังพลของทัพเรือภาคที่ 3 ที่ทำหน้าที่เฝ้าระวังแม่เต่าที่ขึ้นวางไข่ที่เกาะหูยง หมู่เกาะสิมิลัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ร่วมกับ ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร สังกัดศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ช่วยกันติดสัญญาณดาวเทียมบนหลังเต่า ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในจำนวนหลายโครงการด้านอนุรักษ์นิเวศน์ทะเลตามนโยบายของ พลเรือโทเชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 3


พลเรือโทเชิงชาย

ทั้งนี้ เต่าทะเลเป็นสัตว์ทะเลหายากที่เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของความสมบูรณ์ของทรัพยากรทะเลและความสมดุลของระบบนิเวศน์ทะเล ซึ่งเต่าเป็นส่วนหนึ่งของวงจรระบบนิเวศน์ทะเลที่ทำให้เกิดน้ำทะเลใส

ดร.ก้องเกียรติ

ดร.ก้องเกียรติ เปิดเผยว่าระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาได้ร่วมกับกำลังพลทัพเรือภาค 3 ติดเครื่องส่งสัญญาณระบุตำแหน่งผ่านดาวเทียมในแหล่งวางไข่ตามธรรมชาติของเต่าที่ขึ้นวางไข่บนเกาะหูยง โดยในช่วงที่ปฎิบัติภารกิจพบแม่เต่าตนุขึ้นวางไข่จำนวน 2 แม่ โดยตรวจสอบอ่านไมโครชิพที่ติดไว้ที่แม่เต่าระบุตัวตน หมายเลข 933076400544683 ซึ่งจากสถิติพบว่า แม่เต่าตัวนี้ขึ้นวางไข่เมื่อ 9 ปี ที่แล้ว และ วนเวียนมาขึ้นวางไข่ทุก 3 ปี เป็นเวลาต่อเนื่อง ส่วนอีกแม่เต่าอีกตัว อ่านไม่โครชิพที่ระบุหมายเลข9330764005200035 หลังจากที่เต่าวางไข่แล้ว ได้ติดเครื่องส่งสัญญาณดาวเทียมทั้ง 2 ตัว ก่อนที่ปล่อยให้คลานลงทะเล ซึ่งมาถึงวันนี้ ก็ได้รับข้อมูลจากแม่เต่าทั้ง 2 ตัว และพบว่าแม่เต่าทั้งสองตัวอาศัยอยู่บริเวณด้านหน้า เกาะหูยง ในพื้นที่หมู่เกาะสิมิลัน

        

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน กล่าวอีกว่า การติดเครื่องสัญญาณดาวเทียมในครั้งนี้เป็นศึกษาวิจัยพัฒนาการจากการติดสัญญาณมาแล้ว เมื่อ 20 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนั้นได้ข้อมูลมาว่าเต่าที่ขึ้นวางไข่บนเกาะหูหยง หมู่เกาะสิมิลัน หลังจากที่วางไข่แล้ว ได้เดินทางไปยังหมู่เกาะอันดามัน และจะกลับมาวางไข่ที่เดิมคือเกาะหูยงทุก 3 ปี และแม่เต่าบางตัวเดินทางเป็นระยะทาง 2,000 กิโลเมตร หลังจากที่วางไข่จนหมด
“แต่ในการติดเครื่องส่งสัญญาณในครั้งนี้ อาจจะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ต้องตามข้อมูลจากแม่เต่าต่อไปและเครื่องมือส่งสัญญาณดาวเทียมในปัจจุบันมีความแม่นยำมากกว่าในอดีตมาก ฉะนั้นอาจจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการอนุรักษ์เต่าอย่างมาก ในปีที่ผ่านมาเต่าขึ้นวางไข่ที่เกาะหูยง จำนวน 114 รัง และถั่วเฉลี่ย ปีละประมาณ 100 รัง ซึ่งถือว่า เกาะหูยงเป็นแหล่งผลิตเต่าของทะเลอันดามัน” ดร.ก้องเกียรติ กล่าว