ข่าวภูเก็ต » ผู้บัญชาการทหารเรือ ประชุม ศรชล. ในพื้นที่ภูเก็ต ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในทะเล

ผู้บัญชาการทหารเรือ ประชุม ศรชล. ในพื้นที่ภูเก็ต ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในทะเล

5 เมษายน 2021
519   0

 

 

ผู้บัญชาการทหารเรือ ประชุม ศรชล. ในพื้นที่ภูเก็ต ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในทะเล

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่เป็นคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ประกอบด้วย อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย อธิบดีกรมสรรพสามิต อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ผู้บังคับการตำรวจน้ำ และ พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 (ศรชล.ภาค 3) เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออทภูเก็ตรีสอร์ต แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

ที่ประชุมได้สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล ที่ยังคงมีปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID – 19) และส่งผลกระทบด้านความมั่นคง ซึ่ง ศรชล. ได้ดำเนินการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยต่างๆ ในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดควบคุมการแพร่ระบาดตามแนวเขตทางทะเลพื้นที่ติดต่อประเทศเพื่อนบ้าน

 

 

 

 

การรายงานผลการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย เช่น ปัญหาคอกหอย อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะสามารถส่งมอบพื้นที่บางส่วนให้กับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ในวันที่ 18 เมษายน 2564 นี้ และปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายบริเวณปากแม่น้ำบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการยกระดับ ศรชล. การแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และการสร้างความตระหนักรู้ภารกิจต่าง ๆ ของ ศรชล. เป็นต้น

ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ศรชล.ภาค 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการฝึกสาธิตการปฏิบัติงานร่วมกัน บริเวณหาดไม้ขาว เช่น การฝึกสาธิตการปฏิบัติการตรวจค้นเรือต้องสงสัยในสถานการณ์ COVID – 19 และการฝึกสาธิตในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ ศรชล.