ข่าวภูเก็ต » ป่าไม้ติดประกาศยึดคืนเดอะ พีค จ.ภูเก็ต ออก น.ส.3 ก.มิชอบ

ป่าไม้ติดประกาศยึดคืนเดอะ พีค จ.ภูเก็ต ออก น.ส.3 ก.มิชอบ

4 เมษายน 2021
794   0


———————–
นายบุญลาภ สุกใส ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 19 มี.ค.2564 ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดประกาศสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ณ ที่ตั้งโครงการเดอะ พีค เรสซิเดนซ์ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต อีกครั้งหนึ่ง โดยแจ้งให้ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ป่าไม้ ซึ่ง ศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอน น.ส. 3 ก เลขที่ 1863 หมู่ที่ 2 ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตามคดีหมายเลขดำที่ อ.632/2560 คดีหมายเลขแดงที่ อ.1217/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
และสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการ เพิกถอนตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.4 ก.) เลขที่ 1863 หมู่ที่ 2 ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ฉบับสำนักงานที่ดินและฉบับผู้ถือแล้ว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563
สถานะของพื้นที่ดังกล่าวได้กลับมาเป็นพื้นที่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ห้ามมิให้บุคคลใด บุกรุกยึดถือครอบครองทำประโยชน์ หรือทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หากฝ่าฝืนมีความผิดตาม มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564

ที้งนี้ ที่ดินโครงการเดอะพีค เรสซิเดนซ์ ออก น.ส.3 ก.ในชื่อ นายสุชาติ รักสงบ อยู่บ้านเลขที่ 9 ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2555 โดย นายสิทธิชัย พรหมชาติ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต หลังจากนายสุชาติยื่นคำขอเมื่อ วันที่ 28 ธ.ค.2554 โดยมอบอำนาจให้นายบุญชู ดำรงกิจการวงศ์ มายื่นเรื่องขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ใช้ระยะเวลา 3 เดือนเศษ ต่อมาที่ดินแปลงนี้ถูกขายให้กับนายบุญชู เมื่อวันที่ 18 เม.ย.2555 หลังจากนั้น 1 วัน คือ วันที่ 19 เม.ย.2555 นายบุญชู ขายให้กับ พลตำรวจเอก สันต์ ศรุตานนท์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กับ นายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย นักธุรกิจ ก่อนที่จะเปลี่ยนมาอยู่กับ บริษัท กะตะ บีช จำกัด เจ้าของโครงการเดอะ พีค เรสซิเดนซ์ ในปัจจุบัน
ซึ่งกรณีนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเรียกร้องให้หาตัวผู้ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างซึ่งเข้าข่ายผิดกฎหมาย