แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต หนุนกิจกรรม “เหวนรอบเกาะ เลาะรอบหาด” ครั้งที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

อบจ.ภูเก็ต หนุนกิจกรรม “เหวนรอบเกาะ เลาะรอบหาด” ครั้งที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

29 มีนาคม 2021
273   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน หนุนกิจกรรม “เหวนรอบเกาะ เลาะรอบหาด” ครั้งที่ 1

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ ปลายแหลมสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม PAA Treasure Hunt  “เหวนรอบเกาะ เลาะรอบหาด” ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเปิดการเรียนรู้การท่องเที่ยวแนวใหม่เน้นการท่องเที่ยววิถีชุมชนเพื่อนำไปปรับใช้กับธุรกิจการท่องเที่ยว โดย นางวิรินทร์ตรา ปภากิจยศพัฒน์ นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

 

 

 

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม “เหวนรอบเกาะ เลาะรอบหาด” ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ต หรือ PAA ในวันนี้

ดังที่ทราบกันดีว่าธุรกิจการท่องเที่ยวมีบทบาทที่สำคัญในการทำรายได้ให้ประเทศเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากผลกระทบ COVID 19 ที่ผ่านมาทำให้ภูเก็ตประสบปัญหาหนักมาก ดังนั้น สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจึงได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว และให้นักท่องเที่ยวเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดภูก็ตว่า เรามีความพร้อมมากแค่ไหนที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร ด้านบริหาร และด้านการบริการ ช่วยให้การจัดการท่องเที่ยวเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมที่จะสนับสนุนและฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ ตามที่รัฐบาลจะเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เราจะต้องเตรียมตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งในส่วนของ อบจ.ภูเก็ต จะทำหน้าที่ปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนนในจังหวัดภูเก็ต และปรับปรุงบริเวณประตูเมืองภูเก็ตให้มีความสวยงาม เพื่อให้ภูเก็ตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าดู น่ามอง มากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

ด้าน นางวิรินทร์ตรา ปภากิจยศพัฒน์ นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ต กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเหวนรอบเกาะ เลาะรอบหาด ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างเข้มแข็งและมีความสุข ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน เพิ่มเสน่ห์วิสาหกิจชุมชนควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวภูเก็ต ตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน รถยนต์  30 คัน

โดยขบวนรถจะเริ่มออกจากสะพานหิน และไปสิ้นสุดที่วิสาหกิจชุมชนบ้านไม้ขาว ซึ่งขบวนจะผ่านชุมชนต่างๆ อาทิ ศาลเจ้ากะทู้ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าคลอก ศาลหลักเมือง วัดไม้ขาว วิสาหกิจชุมชนบ้านไม้ขาว เพื่อไปชมการสาธิตวิธีการจับจั๊กจั่นทะเลและการปลูกผักลิ้นห่าน ร่วมรับประทานอาหารพื้นบ้านจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม