ข่าวเศรษฐกิจ » สมาคมฯ นำเที่ยวภูเก็ตจัด “เหวนรอบเกาะ เลาะรอบหาด” ครั้งที่ 1

สมาคมฯ นำเที่ยวภูเก็ตจัด “เหวนรอบเกาะ เลาะรอบหาด” ครั้งที่ 1

29 มีนาคม 2021
2342   0

สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ต จัดกิจกรรม PAA Treasure Hunt “เหวนรอบเกาะ เลาะรอบหาด” ครั้งที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน เพิ่มเสน่ห์วิสาหกิจชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาการท่องเที่ยวภูเก็ต

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม PAA Treasure Hunt “เหวนรอบเกาะ เลาะรอบหาด” ครั้งที่ 1 จัดโดยสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ต มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเปิดการเรียนรู้การท่องเที่ยวแนวใหม่เน้นการท่องเที่ยววิถีชุมชนเพื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจการท่องเที่ยวของสมาคมในปัจจุบัน โดยมีนางวิรินทร์ตรา ประภากิจยศพัฒน์ นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ต และสมาชิก รวมทั้งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ปลายแหลมสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ผลกระทบ COVID-19 ที่ผ่านมาทำให้ภูเก็ตประสบปัญหาหนักมาก ดังนั้นสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจึงได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว และให้นักท่องเที่ยวเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตว่า เรามีความพร้อมมากแค่ไหนที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร ด้านบริหาร และด้านการบริการ ช่วยให้การจัดการท่องเที่ยวเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมที่จะสนับสนุนและฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

 

 

 

นางวิรินทร์ตรา ประภากิจยศพัฒน์ นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานเหวนรอบเกาะ เลาะรอบหาด ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างเข้มแข็ง และมีความสุขขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน เพิ่มเสน่ห์วิสาหกิจชุมชนควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวภูเก็ต ตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน รถยนต์ 30 คัน

 

 

 

 

โดยขบวนรถเริ่มออกจากสะพานหิน และไปสิ้นสุดที่วิสาหกิจชุมชนบ้านไม้ขาว ขบวนจะผ่านชุมชนต่างๆ เช่น ศาลเจ้ากะทู้ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าคลอก ศาลหลักเมือง วัดไม้ขาว วิสาหกิจชุมชนบ้านไม้ขาวเพื่อไปชมการสาธิตวิธีการจับจักจั่น และการปลูกผักลิ้นห่าน ร่วมรับประทานอาหารพื้นบ้านจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ามกลางความสวยงามของทะเลหาดไม้ขาว โดยเฉพาะจุดชมวิวเครื่องบินขึ้นลง พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม