ข่าวสังคม » “ยุทธนา”นั่งนายกสมาคมสื่อมวลชนเมืองคอนอีกสมัยพร้อมทำงานรับใช้ประชาชน

“ยุทธนา”นั่งนายกสมาคมสื่อมวลชนเมืองคอนอีกสมัยพร้อมทำงานรับใช้ประชาชน

26 มีนาคม 2021
853   0

“ยุทธนา”นั่งนายกสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช อีกสมัยพร้อมมอบเกียรติบัตรและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
เมื่อวันที่ 25 มี.ค.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประปี 2564 นำทีมโดย นายยุทธนา แต่งวงศ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช และนายไพฑูรย์ อินทศิลา ประธานศูนย์ข่าวนคร 24 ชั่วโมง รวมทั้งสื่อทีวี หนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อแขนงต่างๆ โดย นายยุทธนา แต่งวงศ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สื่อมวลชน สังคม ดีเด่นแห่งปี เป็นบุคคลต้นแบบที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับสื่อมวลชน อีกทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีมีความกตัญญูรู้คุณ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชในครั้งนี้ ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมขึ้นใหม่ เนื่องจากคนเก่าหมดวาระหน้าที่ จากการโหวดการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ประจำปี สมาชิกในที่ประชุมต่างเสนอให้ นายยุทธนา แต่งวงศ์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเช่นเดิม โดยสมาชิกในที่ประชุมต่างให้เหตุผลว่า นายยุทธนา แต่งวงศ์ มีคุณสมบัติและเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งหน้าที่ “นายกสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช” ต่อไป รวมทั้งคณะกรรมชุดเดิมทั้งชุด ซึ่งบรรยากาศในที่ประชุมเป็นไปด้วยความอบอุ่น สื่อมวลชนต่างๆทุกแขนงทุกพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้พบปะทักทาย พูดคุย เสมือนพี่น้องอาชีพและอุดมการณ์เดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนขับเคลื่อนนำเสนอข่าวของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เดินหน้าต่อไป