ข่าวสังคม » ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยม หน่วยกองทัพเรือ ในพื้นที่ทะเลอันดามัน

ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยม หน่วยกองทัพเรือ ในพื้นที่ทะเลอันดามัน

26 มีนาคม 2021
279   0

ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยม หน่วยกองทัพเรือ ในพื้นที่ทะเลอันดามัน พร้อมมอบใบประกาศยกย่องชมเชยให้แก่กำลังพล จากเหตุการณ์เพลิงไหม้เรือประมง

 

 

24 มีนาคม 2564 พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นางจุฬารัตน์  ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึก กองทัพเรือ 2564 ในพื้นที่ทะเลอันดามัน ในระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2564  ซึ่งในเช้าวันนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมทัพเรือภาคที่ 3 อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลในทัพเรือภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ

 

 

จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และบำรุงขวัญหน่วย ปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 491 (นป.สอ.รฝ.491) เกาะหลีเป๊ะ  และมอบใบประกาศยกย่องชมเชยข้าราชการ และทหารกองประจำการผู้ประกอบคุณงามความดี จำนวน 6 นาย ที่ให้การช่วยเหลือลูกเรือ และแมว จากเหตุ เรือประมงภมรสินธุ์นาวา 10 ถูกเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้โอวาทแก่กำลังพล พร้อมทั้ง รับฟังการบรรยายสรุป ภารกิจ การจัดหน่วย และการปฏิบัติงานสำคัญที่ผ่านมา และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วย โอกาสนี้ นายกสมาคมสมาคมภริยาทหารเรือ ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่กำลังพล นป.สอ.รฝ.491 เพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยต่อไป

 

 

สำหรับหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 491 มีภารกิจในการตรวจการทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือของทัพเรือภาคที่ 3 โดยเฝ้าตรวจและรายงานทางทะเลด้วยระบบตรวจการที่สถานีเรดาร์ และต่อระยะหรือเสริมช่องว่างการเฝ้าตรวจด้วยชุดตรวจการเคลื่อนที่ตลอดจนเฝ้าตรวจพฤติการณ์เรือที่มีการกระทำอันเป็นโจรสลัดรวมทั้งเรือลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในทะเล นอกจากนั้น ยังดำเนินการด้านการข่าว การสนับสนุนการปฏิบัติการของหน่วยต่างๆ รวมถึง การดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน