ข่าวเศรษฐกิจ » “จำเริญ”เดินหน้าคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯช่วยคนพังงา

“จำเริญ”เดินหน้าคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯช่วยคนพังงา

26 มีนาคม 2021
1144   0

พ่อเมืองพังงา เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องเกษตรกร ประชาชน และนักเรียน เข้ามารับบริการในกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก
โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพังงา ได้จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ขึ้นตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงให้โครงการคลินิกเคลื่อนที่อยู่ในพระราชานุเคราะห์ และเพื่อนำการบริการทางวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ให้กับเกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ ซึ่งเป็นการดำเนินการในลักษณะบูรณาการระหว่างนักวิชาการเกษตรของหน่วยงานต่างๆในแต่ละสาขา พร้อมได้นำอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิชาการด้านต่างๆ มาให้บริการในรูปแบบคลินิก ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง วิเคราะห์ดิน ชลประทาน สหกรณ์ คลินิกบัญชี กฎหมาย ข้าว การวินิจฉัย โรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ และการให้วัคซีนป้องกันโรค สามารถเข้าถึงในระดับตำบล เพื่อให้เกษตรกรเข้ารับบริการทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียว รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไป ทั้งยังเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาจัดแสดงและจำหน่าย ซึ่งเป็นกลไกของชุมชนในการรณรงค์ฟื้นฟูเกษตรกรและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกันในรูปกิจกรรมเคลื่อนที่