ข่าวเศรษฐกิจ » “กฤษ”นั่งปธ.หอการค้าพังงาอีกสมัย พร้อมเดินหน้าจัดเสวนา “พังงาแห่งความสุข Happy Model 2021”

“กฤษ”นั่งปธ.หอการค้าพังงาอีกสมัย พร้อมเดินหน้าจัดเสวนา “พังงาแห่งความสุข Happy Model 2021”

24 มีนาคม 2021
824   0

พังงา-หอการค้าพังงาเลือกกฤษ ศรีฟ้า เป็นประธานหอการค้าจังหวัดพังงาต่ออีก1สมัย พร้อมจัดเสวนา “พังงาแห่งความสุข Happy Model 2021”
ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 อ.เมืองพังงา นายกฤษ ศรีฟ้า ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา เปิดการประชุมใหญ่สมาชิกสามัญ หอการค้าจังหวัดพังงา ประจำปี 2564 เพื่อรายงานผลดำเนินงานและกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร ในรอบปี 2563 พร้อมกับการเลือกประธานหอการค้าและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธราธิป ทองเจิม นายก อบจ.พังงา วัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมเวทีเสวนา Chamber Talk “พังงาแห่งความสุข Happy Model 2021” และที่ประชุมใหญ่ได้เสนอชื่อนายกฤษ ศรีฟ้า เป็นประธานหอการค้าอีก 1 สมัย พร้อมกับเสนอชื่อคณะกรรมการบริหารรวม 45 คน
สำหรับเวทีเสวนานั้น ได้มีการพูดถึงการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและหอการค้าฯ เพื่อ “พังงาแห่งความสุข” แนวโน้มสถานการณ์ Covid-19 การจัดวัคซีนและมาตรการภาครัฐ ของจังหวัดพังงาและกลุ่มจังหวัดอันดามัน อบจ.พังงากับเป้าหมายพังงาแห่งความสุขที่ยั่งยืน แนวโน้มการท่องเที่ยว wellness ของพังงา Phangnga Surf City การเปลี่ยนจากสวนปาล์มเป็นนา การปลูกข้าวดอกข่านอกฤดู2 ครั้งต่อปี ปลูกข้าวนา 3 ครั้งต่อปี การใช้แอพพลิเคชันต่างๆมีมีประโยชน์ในจังหวัดพังงา และนโยบายหอการค้าไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ช่วง Covid-19