ข่าวสังคม » รร.พรรณราชลเขต- เมืองคอน ครบรอบ 43 ปี จัด “ผ้าป่า 100 กอง เพื่อพี่น้องมีคอมพิวเตอร์”

รร.พรรณราชลเขต- เมืองคอน ครบรอบ 43 ปี จัด “ผ้าป่า 100 กอง เพื่อพี่น้องมีคอมพิวเตอร์”

2 มีนาคม 2021
271   0

โรงเรียนพรรณราชลเขต นครศรีธรรมราช ครบรอบ 43 ปี จัด “ผ้าป่า 100 กอง เพื่อพี่น้องมีคอมพิวเตอร์”
        นายสุวิทย์ ใจห้าว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานทอดผ้าป่าการกุศล ครบรอบ 43 ปี โรงเรียนพรรณราชลเขต “ผ้าป่า 100 กอง เพื่อพี่น้องมีคอมพิวเตอร์” โดยมีนางสารีย์ วงศ์กุลวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณราชลเขต คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมศิษย์เก่า องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ที่ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
         สารีย์ กล่าวว่าสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เริ่มจากการแห่พุ่มผ้าป่า พิธีทางศาสนา พระสงฆ์ 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีถวายผ้าป่าการกุศล จากนั้นมีการมอบทุนการศึกษา โดยเงินจากกองทุนหมู่บ้านให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน20 ทุน
และในวันเดียวกันมีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลการกุศล จำนวน 4 ทีมประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ โดยเป็นการพบกันหมด
          สารีย์ กล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามการจัดทอดผ้าป่าการกุศล ครบรอบ 43 ปี โรงเรียนพรรณราชลเขต “ผ้าป่า 100 กอง เพื่อพี่น้องมีคอมพิวเตอร์” เพื่อเป็นการร่วมพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียนมีศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่งและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้การดำเนินการแข่งขัน เป็นไปตามมาตรการวิถีใหม่นิวนอร์มอล มีการตรวจคัดกรองนักกีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนอย่างเคร่งครัด