ข่าวสังคม » พ่อหลวงตำบลเวียง-เชียงใหม่ควงข้าราชการ-ประชาชน ลุยทำแนวกั้นไฟป่าช่วงหน้าแล้ง

พ่อหลวงตำบลเวียง-เชียงใหม่ควงข้าราชการ-ประชาชน ลุยทำแนวกั้นไฟป่าช่วงหน้าแล้ง

1 มีนาคม 2021
198   0

พ่อหลวงตำบลเวียง-เชียงใหม่พร้อมข้าราชการและประชาชนร่วมลุยทำแนวกั้นไฟป่าช่วงหน้าแล้ง
นายณสุด วรกุลชัยศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10หรือพ่อหลวง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยสารวัตรกำนัน.จนท.อบตเวียง.จนท.สถานีป้องกันไฟป่าดอยผ้าหม่ปก.จนท.ป่าไม้อุทยานดอยผ้าหม่ปกจำนวนผู้เข้าร่วม289คนร่วมจัดทำแนวกั้นไฟของหมู่บ้านที่ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายณสุดกล่าวว่าการจัดทำโซนแนวกันไฟ ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ป้องกันการเกิดไฟไหม้ป่า เพราะป่าที่สมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
อย่างไรก็ตามการสร้างแนวกั้นไฟนั้นในเบื้องต้นชาวบ้านก็ได้ตระหนักถึงภัยร้ายของธรรมชาติในช่วงหน้าแล้งตลอดมา โดยแก้ปัญหาด้วยวิธีการของภูมิปัญญาของชาวบ้าน กอปรกับนำเทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันด้วย