ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตฉีดแล้ววัคซีนโควิดกลุ่มแรกเน้นบุคลากรทางการแพทย์

ภูเก็ตฉีดแล้ววัคซีนโควิดกลุ่มแรกเน้นบุคลากรทางการแพทย์

1 มีนาคม 2021
139   0

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เริ่มทยอยฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่แล้ว หลังวัคซีนถูกส่งมาถึงเมื่อเช้านี้ โดยผู้ประเดิมรับวัคซีนเข็มแรกคือนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก

 

 

 

 

หลังได้รับจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทซิโนแวค จำนวน 4,000 โดส จากกระทรวงสาธารณสุข ในลอตแรก เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตก็ได้เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขหรือผู้ที่ทำงานเสี่ยงสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีการลงทะเบียนแจ้งความจำนงไว้แล้ว กว่า 4,000 คน โดยในช่วงเวลา 13.00 น. น.พ. สวัสดิ์ชัย นวกิจรังสรรค์ แพทย์เฉพาะทางด้านหูคอจมูก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกของจังหวัดภูเก็ต ณ จุดรับบริการฉีดวัคซีน บริเวณลานม่วงขาว โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ถัดจากนั้นเป็นการฉีดให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตคนอื่นอีก รวม 50 คน ทั้งหมดต้องใช้ชีวิตสัมผัสและคลุกคลีอยู่กับผู้ป่วยกลุ่มทางเดินหายใจเป็นหลัก

 

 

 

 

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนในวันนี้ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎข้อกำหนดที่มีการซักซ้อมกันไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งมีทั้งหมด 8 ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การเข้าสู่การลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง จากนั้นผู้รับวัคซีนต้องลงนามในใบยินยอมรับวัคซีน จากนั้นจึงจะสามารถฉีดวัคซีนได้ หลังฉีดต้องพักสังเกตอาการ 30 นาที และสแกน “หมอพร้อม” จากนั้นเป็นขั้นตอนการตรวจสอบและรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน รอการประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ โดยเจ้าหน้าที่จะติดตามผล

 

 

 

 

นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวว่า ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ มีจำนวนทั้งหมด 50 คน ส่วนในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จะฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ในจำนวนที่เพิ่มขึ้น ได้ถึงวันละ 400 คน แต่หากรวมโรงพยาบาลอื่นๆ ในพื้นที่ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ที่ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้กระจายวัคซีนไปให้ จะฉีดได้วันละประมาณ 1,000-1,500 คน โดยจะฉีดวัคซีน จำนวน 4,000 โดส ให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์นี้

ส่วนวัคซีนในลอตต่อไปจะถูกส่งมาถึงภูเก็ต ในลอตที่ 2 จะได้รับจำนวน 16,000 โดส และลอตที่ 3 จำนวน 48,000 โดส รวมช่วง 3 เดือนแรกระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมภูเก็ต จะได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 จำนวนทั้งสิ้นรวม 68,000 โดส ซึ่งหลังจากนี้จะมีการเปิดให้ประชาชนแจ้งความประสงค์ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ต่อไป