ข่าวภูเก็ต » ทีม “พลังกะทู้ ” ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้มีสถานพยาบาลในพื้นที่ตำบลกะทู้

ทีม “พลังกะทู้ ” ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้มีสถานพยาบาลในพื้นที่ตำบลกะทู้

27 กุมภาพันธ์ 2021
368   0

ทีม “พลังกะทู้ ” ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้มีสถานพยาบาลในพื้นที่ตำบลกะทู้

 

 

 

 

จากสถานการณ์โควิด-19 (Covid-19) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและจากการที่ทีม “พลังกะทู้” นำโดยนายประเสริฐ ขาวกิจไพศาล ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เบอร์ 2 หัวหน้าทีมพลังกะทู้ ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวกะทู้ พบว่ามีหลายครัวเรือนมีผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในบ้าน ซึ่งต้องการการดูแลรักษาพยาบาลที่ดีและรวดเร็วในยามวิกฤต

 

 

 

 

การนำส่งผู้ป่วยหรือผู้ประสบเหตุปัจจุบันยังมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง เนื่องจากที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยังไม่สามารถรองรับผู้ป่วยวิกฤตได้ ต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีความพร้อมที่ใกล้ที่สุด

 

 

 

 

“พลังกะทู้” เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อสุขภาพและชีวิตของชาวกะทู้เป็นอย่างยิ่ง “นายกอ้าน” นายประเสริฐ ขาวกิจไพศาล ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เบอร์ 2 และสมาชิก มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะผลักดันให้ชาวกะทู้ได้มีสถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน บริการด้วยความรวดเร็ว ดูแลทุกคนด้วยความเอาใจใส่อย่างเท่าเทียม นี้เป็นสิ่งที่ “พลังกะทู้” ต้องการผลักดันให้ชีวิตของชาวกะทู้ “เปลี่ยน” สู่สังคมที่ดีกว่า