ข่าวสังคม » ม.ราชภัฏภูเก็ตจับมือกาชาดพังงาจัดกิจกรรมการประดิษฐ์มงกุฎสาวจีน

ม.ราชภัฏภูเก็ตจับมือกาชาดพังงาจัดกิจกรรมการประดิษฐ์มงกุฎสาวจีน

26 กุมภาพันธ์ 2021
161   0

ม.ราชภัฏภูเก็ตจับมือกาชาดพังงาจัดกิจกรรมการประดิษฐ์มงกุฎสาวจีน เสริมให้เยาวชนตระหนักภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์เผยความรู้สู่ชุมชนและส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นปีที่ 6 โดยมีนางวิภาดา ทิพยพงษ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และคณะอาจารย์ม. ราชภัฏภูเก็ตเยาวชน เข้าร่วม ณ โรงแรมเลอเอราวัณพังงา

 

 

 

ดร. วชิราภรณ์ ชนะศรี ประธานสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดงมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกล่าวว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประดิษฐ์มงกุฎเจ้าสาวจีน “เฉ่งก๋อ” เป็นกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ การอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปและวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามันสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดงเห็นความสำคัญตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวจึงจัดโครงการที่มุ่งเน้นส่งเสริมเยาวชน นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจได้ตระหนักถึงคุณค่าความงามของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นการเผยแพร่  บริการ  การมีส่วนร่วม กับหน่วยงานภายนอก ชุมชนท้องถิ่น สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ และบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคม เข้ากับการจัดกระบวนการเรียนการสอน