ข่าวสังคม » พังงา จัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL PHANGNGA รุ่นที่ 11

พังงา จัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL PHANGNGA รุ่นที่ 11

26 กุมภาพันธ์ 2021
153   0

พังงา จัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL PHANGNGA รุ่นที่ 11

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  โรงแรมเลอ เอราวัญพังงา อำเภอเมืองพังงา นายธรรมนูณ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL PHANGNGA รุ่นที่ 11 โดยมีนายธราธิป ทองเจิม นายกอบจ.พังงา คณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 32 คน เข้าร่วม

 

 

 

นายพรศักดิ์ มธุรส รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา กล่าวว่า  จังหวัดพังงาได้ดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ดี TO BE NUMBER ONE มาอย่างต่อเนื่อง โดยนำมาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา  ด้วยพระกรุณาธิคุณขององค์ประธานโครงการฯ ที่ทรงดำริให้มร้างไปดอลขึ้นมาให้กับสมาชิก ดี TO BE NUMBER ONE ทุกคน  ด้วยการนำเสนอเยาวชนชาย-หญิง ที่มีผลการเรียนดี และความประพฤติดี มีความเหมาะสมที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนสมาชิก  TO BE NUMBER ONE  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบของจังหวัดพังงา ไปเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับภาคใต้ ในระยะต่อไป

 

 

 

 

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดพังงาทุกคน  แม้เวทีนี้จะเป็นเวทีระดับจังหวัด แต่การมายืนจุดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องผ่านคุณสมบัติของการเป็นคนเก่งและดีที่ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ และให้กลับไปพัฒนาตัวเอง เตรียมตัวสำหรับการประกวดในระดับภาคใต้ต่อไป  ส่วนคนที่ไม่ได้เข้ารอบ ก็ขอให้คิดว่าเป็นธรรมดาของการแข่งขันปละการประกวด ย่อมมีสมหวังและผิดหวัง ให้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีในการก้าวต่อไป และขอชื่นชมที่คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโครงการ ดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงาทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจทำหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ห่างไกลจากเด็กและเยาวชน