ข่าวสังคม » พังงาร่วมกิจกรรมรำลึกถึงพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย

พังงาร่วมกิจกรรมรำลึกถึงพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย

26 กุมภาพันธ์ 2021
219   0

พังงา-ชาวสหกรณ์ในจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ รำลึกถึงพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย
เมื่อวันที่ 26 ก.พที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย” โดยมี น.ส.สาวดี รักษ์ศิริ สหกรณ์จังหวัดพังงา พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้แทนสหกรณ์ต่างๆในพื้นที่จังหวัดพังงาเข้าร่วมกว่า250 คน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระสาทิสลักษณ์ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และประธานในพิธีอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี “เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ”ประจำปี 2564 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้สหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ระดับดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 8 แห่ง มอบเกียรติบัตรให้สหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ระดับดีมาก จำนวน 5 แห่ง กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐาน จำนวน 8 แห่ง และมอบเงินบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง-ทับปุด-คุระบุรีชัยพัฒน์
นายบุญศักดิ์ รมยพร ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพังงา กล่าวว่า วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันที่ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ที่ทรงริเริ่มทดลองจัดตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ขึ้น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2495 และทรงส่งเสริมให้มีการแพร่ขยายอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ยังประโยชน์ให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ด้วยสำนึกพระกรุณาธิคุณฯ ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพังงา จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้สักการะพระสาทิสลักษณ์ พระราชวงวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เป็นประจำทุกปี