ข่าวภูเก็ต » “ทีมพลังกะทู้” “ประเสริฐ ขาวกิจไพศาล” นำทัพสู้ศึกเลือกตั้งเทศบาลเมืองกะทู้

“ทีมพลังกะทู้” “ประเสริฐ ขาวกิจไพศาล” นำทัพสู้ศึกเลือกตั้งเทศบาลเมืองกะทู้

25 กุมภาพันธ์ 2021
436   0

แนะนำผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ “ทีมพลังกะทู้”

 

นายประเสริฐ ขาวกิจไพศาล (นายกอ้าน) ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เบอร์ 2

 

ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกะทู้ “ทีมพลังกะทู้” เขต 1 เบอร์ 7-12

 

 

ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกะทู้ “ทีมพลังกะทู้” เขต 2 เบอร์ 7-12

 

 

ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกะทู้ “ทีมพลังกะทู้” เขต 3 เบอร์ 7-12

 

 

 

 

นายประเสริฐ ขาวกิจไพศาล  หรือที่รู้จักกันในนาม “นายกอ้าน” ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เบอร์ 2
วันนี้กลับมาเพื่อ “เปลี่ยน” “เปลี่ยน” เพื่อสังคมที่ดีกว่าของชาวกะทู้
“ทำอย่างไรให้ชาวกะทู้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่รวดเร็วขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตจากการนำส่งผู้ป่วยสู่สถานพยาบาลที่อยู่นอกตำบล” พวกเราทีม “พลังกะทู้” เล็งเห็นว่าการจัดให้มีสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานใกล้บ้านท่านเป็นประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่ชาวกะทู้ควรจะได้รับการดูแล
“ทำอย่างไรให้ชาวกะทู้มีรายได้หรือมีงานทำในพื้นที่ เพื่อสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มีความมั่งคั่ง” พวกเราทีม “พลังกะทู้” เล็งเห็นถึงความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นในชุมชนของเรา จากการพัฒนาจากพื้นฐานวัฒนธรรมของเราสู่แหล่งท่องเที่ยวที่จะสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่
“ทำอย่างไรให้การศึกษาของลูกหลานชาวกะทู้ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานรากเหง้าของชาวกะทู้ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เพียงพอ” พวกเราทีม “พลังกะทู้” เล็งเห็นว่าความต้องการของผู้เรียนสำคัญที่สุด การเพิ่มความหลากหลายด้านทางเลือกทางการศึกษาจะนำสู่ความเป็นเลิศทางทักษะความรู้ของลูกหลานของเราชาวกะทู้
.
ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้อง “เปลี่ยน”
“เปลี่ยน” เพื่อสังคมที่ดีกว่า
“เปลี่ยน” เป็น “พลังกะทู้”