ข่าวภูเก็ต » “ประเสริฐ ขาวกิจไพศาล” หวนคืนสนามเลือกตั้งชิงเก้าอี้นายกฯ กะทู้ ชู 3 นโยบายเด่นพัฒนากะทู้ให้มั่นคงและยั่งยืน

“ประเสริฐ ขาวกิจไพศาล” หวนคืนสนามเลือกตั้งชิงเก้าอี้นายกฯ กะทู้ ชู 3 นโยบายเด่นพัฒนากะทู้ให้มั่นคงและยั่งยืน

25 กุมภาพันธ์ 2021
592   0

“ประเสริฐ ขาวกิจไพศาล” หวนคืนสนามเลือกตั้งชิงเก้าอี้นายกฯ เมืองกะทู้ ชู 3 นโยบายเด่น ผลักดันให้มีสถานพยาบาลในพื้นที่ตำบลกะทู้ สืบสานวัฒนธรรมมุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภูเก็ตเพื่อสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มีความมั่งคั่ง ผลักดันการศึกษาไม่ใช่แค่ใกล้บ้านแต่หลากหลาย

 

 

 

 

สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดในขึ้นวันที่ 28 มีนาคมนี้ ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต มีสนามเลือกตั้งทั้งหมด 12 แห่ง ประกอบด้วย สนามเลือกตั้งเทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง และเทศบาลตำบล 9 แห่ง โดยแต่ละพื้นที่มีผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกฯ ทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ และบางพื้นที่มีผู้สมัครนายกฯ เพียงคนเดียว ไร้คู่แข่ง

โดยบรรยากาศสนามเลือกตั้งเทศบาลเมืองกะทู้ มีผู้สมัครนายกเทศมนตรี 3 คน คือ นายชัยอนันท์ สุทธิกุล เบอร์ 1 “ทีมรักษ์กะทู้”  นายประเสริฐ ขาวกิจไพศาล (กำนันอ้าน) เบอร์ 2 “กลุ่มพลังกะทู้” และนายศรีเทพ อุดมลาภ เบอร์ 3 ผู้สมัครอิสระ การหาเสียงในขณะนี้เริ่มเข้มข้นขึ้น ผู้สมัครแข่งขันกันลงพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ เพื่อหาเสียง รวมไปถึงการหาเสียงผ่านทางโซเชียลมีเดีย

โดยในส่วนของนายประเสริฐ ขาวกิจไพศาล หรือที่ชาวกะทู้รู้จักกันในนาม “นายกอ้าน” อดีตนายกฯ กะทู้ หวนกลับมาลงเลือกตั้งในสนามนี้อีกครั้งเพื่อชิงเก้าอี้นายกฯ  สู้กับ “ชัยอนันท์ สุทธิกุล” แชมป์เก่า

 

 

 

 

การกลับมาครั้งนี้ “นายกอ้าน” และทีมพลังกะทู้ ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้มีสถานพยาบาลในพื้นที่ตำบลกะทู้ จากสถานการณ์โควิด-19 (Covid-19) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและจากการที่ทีม “พลังกะทู้” ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวกะทู้ พบว่ามีหลายครัวเรือนมีผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในบ้าน ซึ่งต้องการการดูแลรักษาพยาบาลที่ดี และรวดเร็วในยามวิกฤต

การนำส่งผู้ป่วยหรือผู้ประสบเหตุปัจจุบันยังมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง เนื่องจากที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล ยังไม่สามารถรองรับผู้ป่วยวิกฤตได้ ต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีความพร้อมที่ใกล้ที่สุด “พลังกะทู้” เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อสุขภาพ และชีวิตของชาวกะทู้เป็นอย่างยิ่ง

“นายกอ้าน” และสมาชิก “ทีมพลังกะทู้” มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะผลักดันให้ชาวกะทู้ได้มีสถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน บริการด้วยความรวดเร็ว ดูแลทุกคนด้วยความเอาใจใส่อย่างเท่าเทียม นี้เป็นสิ่งที่ “พลังกะทู้” ต้องการผลักดันให้ชีวิตของชาวกะทู้ “เปลี่ยน” สู่สังคมที่ดีกว่า

 

 

 

 

นอกจากเรื่องการศึกษาของเด็กกะทู้ ที่จะผลักดันให้เรียนรู้ภาษาจีนกลางแล้ว นายกอ้านจะผลักดันและให้ความสำคัญกับสภาวัฒนธรรมตำบลกะทู้ ที่จะส่งเสริมให้คนกะทู้รู้จัก และใช้ภาษาฮกเกี้ยนได้ในชีวิตประจำวัน เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้เราไม่ลืมรากเหง้า และไม่ลืมบรรพชน คนกะทู้ส่วนใหญ่แล้วมาจากฮกเกี้ยน ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารก็คือใช้ภาษาฮกเกี้ยนเป็นหลัก แต่ในปัจจุบัน ภาษาฮกเกี้ยนกำลังสูญหาย หลงเหลือเพียงคำบางคำที่เราเรียกกัน เช่น จ่วนป๋าย ซีกั้ว เต่เหลี่ยว เหล่งเต๋ ปุ้นต้าว เป็นต้น ซึ่งคำเหล่านี้ล้วนมาจากภาษาฮกเกี้ยนทั้งสิ้น

ทีมพลังกะทู้ ขออาสาในการที่จะผลักดันและรักษาให้ เด็กกะทู้ ได้เรียนรู้ภาษาจีนฮกเกี้ยนเพื่อการสื่อสาร ควบคู่กับการเรียนภาษาจีนกลางในชั้นเรียน ตามนโยบายที่ ทีมพลังกะทู้ได้วางไว้  เด็กกะทู้ จะไม่เก่งเพียงภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลางเท่านั้น แต่เด็กกะทู้ ต้องใช้ภาษาฮกเกี้ยนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ด้วย

สืบสานวัฒนธรรมมุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภูเก็ต  ทำอย่างไรให้ชาวกะทู้มีรายได้หรือมีงานทำในพื้นที่ เพื่อสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มีความมั่งคั่ง ทีม “พลังกะทู้” เล็งเห็นถึงความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นในชุมชนของเรา จากการพัฒนาจากพื้นฐานวัฒนธรรมของเราสู่แหล่งท่องเที่ยวที่จะสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่

 

 

 

 

พวกเรา “พลังกะทู้” ขอเป็นพลังของท่าน
เพื่อพัฒนากะทู้ให้มั่นคงและยั่งยืน